• 14 Şubat 2020 18:16:22
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/819195 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6FAFA0E501704421EF390D3E KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRILMIS) 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 GELIR VE GIDER KALEMLERI FAIZ GELIRLERI 47668735000 37617675000 KREDILERDEN ALINAN FAIZLER 37221483000 28994809000 ZORUNLU KARSILIKLARDAN ALINAN FAIZLER 96989000 97387000 BANKALARDAN ALINAN FAIZLER 344109000 666605000 PARA PIYASASI ISLEMLERINDEN ALINAN FAIZLER 69368000 58064000 MENKUL DEGERLERDEN ALINAN FAIZLER 9197377000 7151547000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR ZARARA YANSITILANLAR 16557000 19110000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILANLAR 1522716000 347139000 ITFA EDILMIS MALIYETI ILE OLCULENLER 7658104000 6785298000 FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI 322356000 272064000 DIGER FAIZ GELIRLERI 417053000 377199000 FAIZ GIDERLERI (-) -36007406000 -28674763000 MEVDUATA VERILEN FAIZLER -23011889000 -20298335000 KULLANILAN KREDILERE VERILEN FAIZLER -552139000 -769204000 PARA PIYASASI ISLEMLERINE VERILEN FAIZLER -9445246000 -5795550000 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN FAIZLER -2637772000 -1555203000 KIRALAMA FAIZ GIDERLERI -96205000 0 DIGER FAIZ GIDERLERI -264155000 -256471000 NET FAIZ GELIRI VEYA GIDERI 11661329000 8942912000 NET UCRET VE KOMISYON GELIRLERI VEYA GIDERLERI 2716482000 1904363000 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 3851049000 2831050000 GAYRI NAKDI KREDILERDEN 936746000 625174000 DIGER 2914303000 2205876000 VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR (-) -1134567000 -926687000 GAYRI NAKDI KREDILERE -4692000 -3835000 DIGER -1129875000 -922852000 TEMETTU GELIRLERI 14441000 13177000 TICARI KAR VEYA ZARAR (NET) -3227754000 231483000 SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI (ZARARI) 294927000 33081000 TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAR (ZARAR) -1473142000 1979221000 KAMBIYO ISLEMLERI KARI (ZARARI) -2049539000 -1780819000 DIGER FAALIYET GELIRLERI 2620242000 2489370000 FAALIYET BRUT KÂRI 13784740000 13581305000 BEKLENEN ZARAR KARSILIKLARI GIDERLERI ( - ) -4672517000 -2598891000 DIGER KARSILIK GIDERLERI ( - ) -147354000 -821625000 PERSONEL GIDERLERI (-) -3029501000 -2608022000 DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) -3562647000 -4546592000 NET FAALIYET KARI (ZARARI) 2372721000 3006175000 BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 0 0 OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 33538000 26620000 NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 0 0 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 2406259000 3032795000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) -306921000 -361833000 CARI VERGI KARSILIGI -477171000 -175752000 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI -1221643000 -1161994000 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 1391893000 975913000 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 2099338000 2670962000 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 2163741000 22727000 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GELIRLERI 2163741000 22727000 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS KARLARI 0 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GELIRLERI 0 0 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) -1798587000 -9737000 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GIDERLERI -1798587000 -9737000 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS ZARARLARI 0 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GIDERLERI 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 365154000 12990000 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) -171619000 -2860000 CARI VERGI KARSILIGI -176370000 -2890000 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 0 0 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 4751000 30000 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 193535000 10130000 DONEM NET KARI VEYA ZARARI 2292873000 2681092000 GRUBUN KARI (ZARARI) 2267608000 2656647000 AZINLIK PAYLARI KARI (ZARARI) 25265000 24445000 HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR)