• 14 Şubat 2020 18:15:44
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/819194 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6FAF9E500170437F8F2D3BE6 KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 603815383 563750838 SATISLARIN MALIYETI -510649936 -453139277 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 93165447 110611561 FINANS SEKTORU FAALIYETLERI HASILATI 0 0 UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER HIZMET GELIRLERI 0 0 KAMBIYO GELIRLERI 0 0 FAIZ GELIRLERI 0 0 KAR PAYI GELIRLERI 0 0 TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAZANC 0 0 PORTFOY ISLETMECILIGI FAALIYETINDEN ELDE EDILEN GELIR 0 0 SIGORTACILIK HIZMETLERINDEN ELDE EDILEN GELIR 0 0 EMEKLILIK HIZMETLERINDEN ELDE EDILEN GELIR 0 0 FINANSAL VARLIK VE YUKUMLULUKLERE ILISKIN GERCEKLESMEMIS KARLAR 0 0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN DIGER GELIRLER 0 0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERI MALIYETI 0 0 UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER HIZMET GIDERLERI 0 0 KAMBIYO GIDERLERI 0 0 FAIZ GIDERLERI 0 0 KAR PAYI GIDERLERI 0 0 KARSILIK GIDERLERI 0 0 TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN ZARAR 0 0 PORTFOY ISLETMECILIGI FAALIYETINDEN KAYNAKLANAN GIDERLER 0 0 SIGORTACILIK HIZMETLERINDEN KAYNAKLANAN GIDERLER 0 0 EMEKLILIK HIZMETLERINDEN KAYNAKLANAN GIDERLER 0 0 FINANSAL VARLIK VE YUKUMLULUKLERE ILISKIN GERCEKLESMEMIS ZARARLAR 0 0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN DIGER GIDERLER 0 0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BRUT KAR (ZARAR) 0 0 CANLI VARLIKLAR GERCEGE UYGUN DEGER FARKLARI 0 0 BRUT KAR (ZARAR) 93165447 110611561 GENEL YONETIM GIDERLERI -6593816 -4980594 PAZARLAMA GIDERLERI -28892867 -24534048 ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI 0 0 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 45019117 108770069 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -26950120 -138291697 DIGER KAZANCLAR (KAYIPLAR) 0 0 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 75747761 51575291 ODENECEK KAR PAYLARININ DEFTER DEGERI ILE DAGITILAN NAKIT DISI VARLIKLARIN DEGERI ARASINDAKI FARK 0 0 ITFA EDILMIS MALIYETINDEN OLCULEN FINANSAL VARLIKLARIN FINANSAL TABLO DISI BIRAKILMASINDAN KAYNAKLANAN KAZANCLAR (KAYIPLAR) 0 0 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 0 0 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER 0 0 TFRS 9 UYARINCA BELIRLENEN DEGER DUSUKLUGU KAZANCLARI (ZARARLARI) VE DEGER DUSUKLUGU ZARARLARININ IPTALLERI 0 0 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN (ZARARLARINDAN) PAYLAR 0 0 ISTIRAKLER, MUSTEREK KONTROL EDILEN ISLETMELER VE BAGLI ORTAKLIKLARDAN DIGER GELIRLER (GIDERLER) 0 0 ITFA EDILMIS MALIYETINDEN OLCULEN FINANSAL VARLIKLARIN GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR VEYA ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILMASINDAN KAZANCLAR (KAYIPLAR) 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILAN FINANSAL VARLIKLARIN GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR VEYA ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILMASINDAN KAZANCLAR (KAYIPLAR) 0 0 RISK POZISYONLARINI NETLESTIREN KALEMLER GRUBUNA YONELIK FINANSAL RISKTEN KORUNMA KAZANCLARI (KAYIPLARI) 0 0 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 75747761 51575291 FINANSMAN GELIRLERI 42849667 84300824 FINANSMAN GIDERLERI -39494775 -47062159 NET PARASAL POZISYON KAZANCLARI (KAYIPLARI) 0 0 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 79102653 88813956 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -13579354 -16811925 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -13649442 -17359618 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -70088 -547693 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 65523299 72002031 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 0 0 DONEM KARI (ZARARI) 65523299 72002031 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 65523299 72002031 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR)