• 14 Şubat 2020 18:15:19 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/819192 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6FAFA0E501704411BA420A9B KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRILMIS) 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 GELIR VE GIDER KALEMLERI FAIZ GELIRLERI 46730182000 36670838000 KREDILERDEN ALINAN FAIZLER 37070330000 28811827000 ZORUNLU KARSILIKLARDAN ALINAN FAIZLER 95508000 96272000 BANKALARDAN ALINAN FAIZLER 341253000 630175000 PARA PIYASASI ISLEMLERINDEN ALINAN FAIZLER 0 57377000 MENKUL DEGERLERDEN ALINAN FAIZLER 9160898000 7044654000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR ZARARA YANSITILANLAR 10163000 15305000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILANLAR 1497658000 288106000 ITFA EDILMIS MALIYETI ILE OLCULENLER 7653077000 6741243000 FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI 0 0 DIGER FAIZ GELIRLERI 62193000 30533000 FAIZ GIDERLERI (-) -36118146000 -28591260000 MEVDUATA VERILEN FAIZLER -23537115000 -20719577000 KULLANILAN KREDILERE VERILEN FAIZLER -301477000 -462119000 PARA PIYASASI ISLEMLERINE VERILEN FAIZLER -9343201000 -5695982000 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN FAIZLER -2582362000 -1463544000 KIRALAMA FAIZ GIDERLERI -94269000 0 DIGER FAIZ GIDERLERI -259722000 -250038000 NET FAIZ GELIRI VEYA GIDERI 10612036000 8079578000 NET UCRET VE KOMISYON GELIRLERI VEYA GIDERLERI 2778218000 1949657000 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 3879937000 2725776000 GAYRI NAKDI KREDILERDEN 925901000 617730000 DIGER 2954036000 2108046000 VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR (-) -1101719000 -776119000 GAYRI NAKDI KREDILERE -151000 -125000 DIGER -1101568000 -775994000 TEMETTU GELIRLERI 421825000 510357000 TICARI KAR VEYA ZARAR (NET) -3267096000 149255000 SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI (ZARARI) 293392000 29870000 TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAR (ZARAR) -1499435000 1934763000 KAMBIYO ISLEMLERI KARI (ZARARI) -2061053000 -1815378000 DIGER FAALIYET GELIRLERI 2407440000 624474000 FAALIYET BRUT KÂRI 12952423000 11313321000 BEKLENEN ZARAR KARSILIKLARI GIDERLERI ( - ) -4551745000 -2354618000 DIGER KARSILIK GIDERLERI ( - ) -146153000 -780455000 PERSONEL GIDERLERI (-) -2854246000 -2393536000 DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) -3432022000 -3066894000 NET FAALIYET KARI (ZARARI) 1968257000 2717818000 BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 0 0 OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 0 0 NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 0 0 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 1968257000 2717818000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) -247948000 -196023000 CARI VERGI KARSILIGI -435511000 -9840000 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI -1200560000 -1144825000 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 1388123000 958642000 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 1720309000 2521795000 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GELIRLERI 0 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS KARLARI 0 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GELIRLERI 0 0 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GIDERLERI 0 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS ZARARLARI 0 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GIDERLERI 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 0 0 CARI VERGI KARSILIGI 0 0 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 0 0 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 0 0 DONEM NET KARI VEYA ZARARI 1720309000 2521795000 GRUBUN KARI (ZARARI) 1720309000 2521795000 AZINLIK PAYLARI KARI (ZARARI) 0 0 HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR)