• 14 Şubat 2020 18:14:49
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/819191 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6FAFA0E5017043DE503B0519 KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 77453102 89297727 SATISLARIN MALIYETI -58276317 -75291381 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 19176785 14006346 BRUT KAR (ZARAR) 19176785 14006346 GENEL YONETIM GIDERLERI -3552247 -1919775 PAZARLAMA GIDERLERI -3997462 -3414350 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 9019602 10042349 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -6310838 -9600848 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 14335840 9113722 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 9744798 29345 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -800 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 24079838 9143067 FINANSMAN GELIRLERI 1910317 5081848 FINANSMAN GIDERLERI -10956173 -15944613 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 15033982 -1719698 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -367154 -334336 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -1034276 -200729 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -1401430 -535065 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 15401136 -1385362 DONEM KARI (ZARARI) 15401136 -1385362 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 -260239 ANA ORTAKLIK PAYLARI 15401136 -1125123 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR -7153947 7139682 MADDI DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME ARTISLARI (AZALISLARI) -9266023 9266023 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) 94296 -112585 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -2017780 -2013756 MADDI DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME ARTISLARI (AZALISLARI), VERGI ETKISI -2038525 -2038525 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI), VERGI ETKISI -20745 -24769 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARINDAN KAZANCLAR (KAYIPLAR) 0 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) -7153947 7139682 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 8247189 5754320 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 -290912 ANA ORTAKLIK PAYLARI 8247189 6045232