• 14 Şubat 2020 18:14:01 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/819188 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6FAFA0E5017042F6511F1DF9 KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 751359803 745783120 SATISLARIN MALIYETI -715493261 -715880494 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 35866542 29902626 BRUT KAR (ZARAR) 35866542 29902626 GENEL YONETIM GIDERLERI -7206485 -7114509 PAZARLAMA GIDERLERI -7566199 -6233317 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 9579724 10986349 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -8989479 -11689477 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 21684103 15851672 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 0 0 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -0 -0 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 21684103 15851672 FINANSMAN GELIRLERI 10683376 8939251 FINANSMAN GIDERLERI -2064561 -1735448 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 30302918 23055475 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -6757773 -5180060 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -433407 -0 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -6324366 -5180060 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 23545145 17875415 DONEM KARI (ZARARI) 23545145 17875415 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 23545145 17875415 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR -10311 -93572 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) -12889 -116965 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -2578 -23393 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -2578 -23393 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 -25090 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 0 -25090 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) -10311 -118662 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 23534834 17756753 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 23534834 17756753