• 26 Mart 2020 18:31:22
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/832464 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C70ABC23A0171174063803056 KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 843856256 769577296 SATISLARIN MALIYETI -645395355 -592487721 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 198460901 177089575 BRUT KAR (ZARAR) 198460901 177089575 GENEL YONETIM GIDERLERI -34906716 -24389141 PAZARLAMA GIDERLERI -53240260 -58580347 ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI -246357 -964445 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 69506067 101493242 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -81660104 -85120452 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 97913531 109528432 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 3397650 1254711 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER 0 -8683931 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN (ZARARLARINDAN) PAYLAR -2227910 -3506851 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 99083271 98592361 FINANSMAN GELIRLERI 37093761 99154380 FINANSMAN GIDERLERI -87891560 -188356386 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 48285472 9390355 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -8312730 -2008456 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -6723979 -6883867 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -1588751 -4875411 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 39972742 7381899 DONEM KARI (ZARARI) 39972742 7381899 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 35269679 8316915 ANA ORTAKLIK PAYLARI 4703063 -935016 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 35837 -64073 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) 43721 -82145 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -7884 -18072 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI), VERGI ETKISI -7884 -18072 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR -2368217 -4304240 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI -2298542 -4077578 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARINDAN KAZANCLAR (KAYIPLAR) -2298542 -4077578 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN DIGER KAPSAMLI GELIRINDEN KAR VEYA ZARARDA SINIFLANDIRILACAK PAYLAR -69675 -226662 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) -2332380 -4368313 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 37640362 3013586 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 33015572 4217870 ANA ORTAKLIK PAYLARI 4624790 -1204284