• 26 Mart 2020 18:10:33
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/832437 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D70ABC4DE0171174D3DC22ABF KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 28136616 33913990 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 28136616 33913990 BRUT KAR (ZARAR) 28136616 33913990 GENEL YONETIM GIDERLERI -25593791 -24848419 PAZARLAMA GIDERLERI -154333 -35020 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 628840 1196444 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -1399147 -848993 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 1618185 9378002 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 13247345 8272061 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 14865530 17650063 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 14865530 17650063 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -3404492 -3819500 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -3778891 -3837044 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -374399 -17544 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 11461038 13830563 DONEM KARI (ZARARI) 11461038 13830563 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 11461038 13830563 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 5705 13350 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) 7131 16688 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -1426 -3338 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI), VERGI ETKISI -1426 -3338 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 5705 13350 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 11466743 13843913 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 11466743 13843913