• 22 Mayıs 2020 17:19:10 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/846582 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C71BC39BD01723C9CA0382CDD KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRILMIS) 2020-01-01 2020-03-31 2019-01-01 2019-03-31 GELIR VE GIDER KALEMLERI FAIZ GELIRLERI 466852000 661330000 KREDILERDEN ALINAN FAIZLER 305391000 400772000 ZORUNLU KARSILIKLARDAN ALINAN FAIZLER 0 10333000 BANKALARDAN ALINAN FAIZLER 8694000 10957000 PARA PIYASASI ISLEMLERINDEN ALINAN FAIZLER 10212000 23747000 MENKUL DEGERLERDEN ALINAN FAIZLER 10487000 14850000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR ZARARA YANSITILANLAR 517000 504000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILANLAR 6615000 11421000 ITFA EDILMIS MALIYETI ILE OLCULENLER 3355000 2925000 FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI 61306000 59925000 DIGER FAIZ GELIRLERI 70762000 140746000 FAIZ GIDERLERI (-) -270441000 -466706000 MEVDUATA VERILEN FAIZLER -120937000 -248837000 KULLANILAN KREDILERE VERILEN FAIZLER -81349000 -114063000 PARA PIYASASI ISLEMLERINE VERILEN FAIZLER -2180000 -2025000 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN FAIZLER 0 0 KIRALAMA FAIZ GIDERLERI -2432000 -2635000 DIGER FAIZ GIDERLERI -63543000 -99146000 NET FAIZ GELIRI VEYA GIDERI 196411000 194624000 NET UCRET VE KOMISYON GELIRLERI VEYA GIDERLERI 9623000 8918000 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 12844000 13533000 GAYRI NAKDI KREDILERDEN 6969000 6454000 DIGER 5875000 7079000 VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR (-) -3221000 -4615000 GAYRI NAKDI KREDILERE -40000 -39000 DIGER -3181000 -4576000 TEMETTU GELIRLERI 0 2762000 TICARI KAR VEYA ZARAR (NET) 19153000 20564000 SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI (ZARARI) 9747000 2290000 TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAR (ZARAR) -1496000 35327000 KAMBIYO ISLEMLERI KARI (ZARARI) 10902000 -17053000 DIGER FAALIYET GELIRLERI 13663000 9421000 FAALIYET BRUT KÂRI 238850000 236289000 BEKLENEN ZARAR KARSILIKLARI GIDERLERI ( - ) -91698000 -72871000 DIGER KARSILIK GIDERLERI ( - ) 0 -690000 PERSONEL GIDERLERI (-) -58624000 -53932000 DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) -72817000 -64629000 NET FAALIYET KARI (ZARARI) 15711000 44167000 BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 0 0 OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 0 0 NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 0 0 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 15711000 44167000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) -3315000 -9075000 CARI VERGI KARSILIGI -6308000 -6422000 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI -34767000 -42639000 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 37760000 27142000 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 12396000 35092000 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GELIRLERI 0 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS KARLARI 0 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GELIRLERI 0 0 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GIDERLERI 0 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS ZARARLARI 0 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GIDERLERI 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 0 0 CARI VERGI KARSILIGI 0 0 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 0 0 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 0 0 DONEM NET KARI VEYA ZARARI 12396000 35092000 GRUBUN KARI (ZARARI) 12396000 35092000 AZINLIK PAYLARI KARI (ZARARI) 0 0 HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR)