• 22 Mayıs 2020 17:18:46
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/846580 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C71BC39BD01723C801D3229B7 KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRILMIS) 2020-01-01 2020-03-31 2019-01-01 2019-03-31 GELIR VE GIDER KALEMLERI FAIZ GELIRLERI 395474000 606580000 KREDILERDEN ALINAN FAIZLER 305391000 401799000 ZORUNLU KARSILIKLARDAN ALINAN FAIZLER 0 10333000 BANKALARDAN ALINAN FAIZLER 8168000 10957000 PARA PIYASASI ISLEMLERINDEN ALINAN FAIZLER 8647000 23228000 MENKUL DEGERLERDEN ALINAN FAIZLER 10482000 14845000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR ZARARA YANSITILANLAR 512000 499000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILANLAR 6615000 11421000 ITFA EDILMIS MALIYETI ILE OLCULENLER 3355000 2925000 FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI 0 0 DIGER FAIZ GELIRLERI 62786000 145418000 FAIZ GIDERLERI (-) -242983000 -442466000 MEVDUATA VERILEN FAIZLER -121110000 -251076000 KULLANILAN KREDILERE VERILEN FAIZLER -51024000 -78623000 PARA PIYASASI ISLEMLERINE VERILEN FAIZLER -2180000 -2025000 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN FAIZLER 0 0 KIRALAMA FAIZ GIDERLERI -2375000 -2562000 DIGER FAIZ GIDERLERI -66294000 -108180000 NET FAIZ GELIRI VEYA GIDERI 152491000 164114000 NET UCRET VE KOMISYON GELIRLERI VEYA GIDERLERI 9549000 9834000 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 12020000 13108000 GAYRI NAKDI KREDILERDEN 7041000 6486000 DIGER 4979000 6622000 VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR (-) -2471000 -3274000 GAYRI NAKDI KREDILERE -15000 -15000 DIGER -2456000 -3259000 TEMETTU GELIRLERI 0 2762000 TICARI KAR VEYA ZARAR (NET) 13621000 18752000 SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI (ZARARI) 9805000 2334000 TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAR (ZARAR) -1770000 18352000 KAMBIYO ISLEMLERI KARI (ZARARI) 5586000 -1934000 DIGER FAALIYET GELIRLERI 5457000 3927000 FAALIYET BRUT KÂRI 181118000 199389000 BEKLENEN ZARAR KARSILIKLARI GIDERLERI ( - ) -65832000 -52811000 DIGER KARSILIK GIDERLERI ( - ) 0 -690000 PERSONEL GIDERLERI (-) -53008000 -48845000 DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) -57292000 -49793000 NET FAALIYET KARI (ZARARI) 4986000 47250000 BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 0 0 OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 8303000 -2192000 NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 0 0 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 13289000 45058000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) -893000 -9966000 CARI VERGI KARSILIGI 0 0 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI -34011000 -44354000 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 33118000 34388000 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 12396000 35092000 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GELIRLERI 0 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS KARLARI 0 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GELIRLERI 0 0 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GIDERLERI 0 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS ZARARLARI 0 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GIDERLERI 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 0 0 CARI VERGI KARSILIGI 0 0 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 0 0 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 0 0 DONEM NET KARI VEYA ZARARI 12396000 35092000 GRUBUN KARI (ZARARI) 12396000 35092000 AZINLIK PAYLARI KARI (ZARARI) 0 0 HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR)