• 22 Mayıs 2020 15:55:54
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/846521 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C71BC39C001723C6E6DEC26D2 KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2020-01-01 2020-03-31 2019-01-01 2019-03-31 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 4367599 750291 SATISLARIN MALIYETI -3964391 -405000 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 403208 345291 BRUT KAR (ZARAR) 403208 345291 GENEL YONETIM GIDERLERI -415951 -328930 PAZARLAMA GIDERLERI -43 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 1219 1256 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -1229 -344 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) -12753 17230 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 5676 276000 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) -7077 293230 FINANSMAN GELIRLERI 78657 130708 FINANSMAN GIDERLERI -1268 -64 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 70312 423874 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -15973 -93563 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -16790 -39942 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -817 -53621 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 54339 330311 DONEM KARI (ZARARI) 54339 330311 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 54339 330311 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR)