• 22 Mayıs 2020 19:17:00
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/846732 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D71BC3C6301723D0F72E21806 KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRILMIS) 2020-01-01 2020-03-31 GELIR VE GIDER KALEMLERI KAR PAYI GELIRLERI 168735000 KREDILERDEN ALINAN KAR PAYLARI 135348000 ZORUNLU KARSILIKLARDAN ALINAN GELIRLER 1589000 BANKALARDAN ALINAN GELIRLER 0 PARA PIYASASI ISLEMLERINDEN ALINAN GELIRLER 0 MENKUL DEGERLERDEN ALINAN GELIRLER 31502000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR ZARARA YANSITILANLAR 16166000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILANLAR 2472000 ITFA EDILMIS MALIYETI ILE OLCULENLER 12864000 FINANSAL KIRALAMA GELIRLERI 45000 DIGER KAR PAYI GELIRLERI 251000 KÂR PAYI GIDERLERI (-) -88734000 KATILMA HESAPLARINA VERILEN KAR PAYLARI -72194000 KULLANILAN KREDILERE VERILEN KAR PAYLARI -14888000 PARA PIYASASI ISLEMLERINE VERILEN KAR PAYLARI -481000 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN KAR PAYLARI 0 KIRALAMA KAR PAYI GIDERLERI -1171000 DIGER KAR PAYI GIDERLERI 0 NET KAR PAYI GELIRI (GIDERI) 80001000 NET UCRET VE KOMISYON GELIRLERI VEYA GIDERLERI 1116000 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 3108000 GAYRI NAKDI KREDILERDEN 1419000 DIGER 1689000 VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR (-) -1992000 GAYRI NAKDI KREDILERE -14000 DIGER -1978000 TEMETTU GELIRLERI 0 TICARI KAR VEYA ZARAR (NET) 4864000 SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI (ZARARI) 110000 TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAR (ZARAR) -2725000 KAMBIYO ISLEMLERI KARI (ZARARI) 7479000 DIGER FAALIYET GELIRLERI 10462000 FAALIYET BRUT KÂRI 96443000 BEKLENEN ZARAR KARSILIKLARI GIDERLERI ( - ) -34549000 DIGER KARSILIK GIDERLERI ( - ) -33612000 PERSONEL GIDERLERI (-) -25369000 DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) -22407000 NET FAALIYET KARI (ZARARI) -19494000 BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 0 OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 0 NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 0 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) -19494000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) -1812000 CARI VERGI KARSILIGI 0 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI -11697000 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 9885000 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) -21306000 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GELIRLERI 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS KARLARI 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GELIRLERI 0 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GIDERLERI 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS ZARARLARI 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GIDERLERI 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 0 CARI VERGI KARSILIGI 0 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 0 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 0 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 0 DONEM NET KARI VEYA ZARARI -21306000 GRUBUN KARI (ZARARI) -21306000 AZINLIK PAYLARI KARI (ZARARI) 0 HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR)