• 22 Mayıs 2020 19:13:53 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/846725 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C71BC39BD01723D2407BD37E6 KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2020-01-01 2020-03-31 2019-01-01 2019-03-31 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 117608563 91853325 SATISLARIN MALIYETI -89164495 -75333060 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 28444068 16520265 BRUT KAR (ZARAR) 28444068 16520265 GENEL YONETIM GIDERLERI -8325062 -7964835 PAZARLAMA GIDERLERI -9718683 -6616814 ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI -1104743 -930474 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 12678844 12303379 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -9201522 -12074805 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 12772902 1236716 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 90100 53036 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -64269 -41655 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 12798733 1248097 FINANSMAN GELIRLERI 2692224 3262936 FINANSMAN GIDERLERI -3978068 -944766 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 11512889 3566267 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -1716893 -250121 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -3124003 -1689743 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -1407110 -1439622 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 9795996 3316146 DONEM KARI (ZARARI) 9795996 3316146 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 9795996 3316146 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR -1552688 -778047 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) -1990626 -997496 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -437938 -219449 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI), VERGI ETKISI -437938 -219449 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 0 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) -1552688 -778047 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 8243308 2538099 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 8243308 2538099