• 22 Mayıs 2020 19:07:18
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/846716 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C71BC39C001723C13D5162375 KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2020-01-01 2020-03-31 2019-01-01 2019-03-31 KAR VEYA ZARAR KISMI TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 0 0 BRUT KAR (ZARAR) 0 0 GENEL YONETIM GIDERLERI -478796 -529107 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 17269 121123 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -0 -1058 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) -461527 -409042 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 0 0 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -0 -0 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) -461527 -409042 FINANSMAN GELIRLERI 396088 778934 FINANSMAN GIDERLERI -10573 -9790 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) -76012 360102 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -16677 -81252 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -34089 -133587 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -50766 -52335 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) -59335 278850 DONEM KARI (ZARARI) -59335 278850 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI -59335 278850 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 1426 -1580 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) 1828 -2026 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -402 -446 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI), VERGI ETKISI -402 -446 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 0 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 1426 -1580 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) -57909 277270 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI -57909 277270