• 22 Mayıs 2020 19:02:09
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/846703 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D71BC3C6501723D1A588526C9 KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2020-01-01 2020-03-31 2019-01-01 2019-03-31 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 196644921 145596492 SATISLARIN MALIYETI -139771375 -101062630 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 56873546 44533862 FINANS SEKTORU FAALIYETLERI HASILATI 0 0 UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER HIZMET GELIRLERI 0 0 KAMBIYO GELIRLERI 0 0 FAIZ GELIRLERI 0 0 KAR PAYI GELIRLERI 0 0 TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAZANC 0 0 PORTFOY ISLETMECILIGI FAALIYETINDEN ELDE EDILEN GELIR 0 0 SIGORTACILIK HIZMETLERINDEN ELDE EDILEN GELIR 0 0 EMEKLILIK HIZMETLERINDEN ELDE EDILEN GELIR 0 0 FINANSAL VARLIK VE YUKUMLULUKLERE ILISKIN GERCEKLESMEMIS KARLAR 0 0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN DIGER GELIRLER 0 0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERI MALIYETI -0 -0 UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER HIZMET GIDERLERI -0 -0 KAMBIYO GIDERLERI -0 -0 FAIZ GIDERLERI -0 -0 KAR PAYI GIDERLERI -0 -0 KARSILIK GIDERLERI -0 -0 TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN ZARAR -0 -0 PORTFOY ISLETMECILIGI FAALIYETINDEN KAYNAKLANAN GIDERLER -0 -0 SIGORTACILIK HIZMETLERINDEN KAYNAKLANAN GIDERLER -0 -0 EMEKLILIK HIZMETLERINDEN KAYNAKLANAN GIDERLER -0 -0 FINANSAL VARLIK VE YUKUMLULUKLERE ILISKIN GERCEKLESMEMIS ZARARLAR -0 -0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN DIGER GIDERLER -0 -0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BRUT KAR (ZARAR) 0 0 CANLI VARLIKLAR GERCEGE UYGUN DEGER FARKLARI 0 0 BRUT KAR (ZARAR) 56873546 44533862 GENEL YONETIM GIDERLERI -1951306 -1399334 PAZARLAMA GIDERLERI -190127 -253490 ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI -0 -0 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 5483318 10474384 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -3589473 -9976762 DIGER KAZANCLAR (KAYIPLAR) 0 0 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 56625958 43378660 ODENECEK KAR PAYLARININ DEFTER DEGERI ILE DAGITILAN NAKIT DISI VARLIKLARIN DEGERI ARASINDAKI FARK 0 0 ITFA EDILMIS MALIYETINDEN OLCULEN FINANSAL VARLIKLARIN FINANSAL TABLO DISI BIRAKILMASINDAN KAYNAKLANAN KAZANCLAR (KAYIPLAR) 0 0 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 1103487 0 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -0 -0 TFRS 9 UYARINCA BELIRLENEN DEGER DUSUKLUGU KAZANCLARI (ZARARLARI) VE DEGER DUSUKLUGU ZARARLARININ IPTALLERI -0 -0 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN (ZARARLARINDAN) PAYLAR 985020 726051 ISTIRAKLER, MUSTEREK KONTROL EDILEN ISLETMELER VE BAGLI ORTAKLIKLARDAN DIGER GELIRLER (GIDERLER) 0 0 ITFA EDILMIS MALIYETINDEN OLCULEN FINANSAL VARLIKLARIN GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR VEYA ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILMASINDAN KAZANCLAR (KAYIPLAR) 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILAN FINANSAL VARLIKLARIN GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR VEYA ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILMASINDAN KAZANCLAR (KAYIPLAR) 0 0 RISK POZISYONLARINI NETLESTIREN KALEMLER GRUBUNA YONELIK FINANSAL RISKTEN KORUNMA KAZANCLARI (KAYIPLARI) 0 0 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 58714465 44104711 FINANSMAN GELIRLERI 4935977 8062659 FINANSMAN GIDERLERI -96137142 -75452238 NET PARASAL POZISYON KAZANCLARI (KAYIPLARI) 0 0 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) -32486700 -23284868 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -1268191 -1188888 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -1084527 -1404573 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -183664 -215685 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) -33754891 -24473756 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 0 0 DONEM KARI (ZARARI) -33754891 -24473756 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR -14042451 -11780137 ANA ORTAKLIK PAYLARI -19712440 -12693619 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR)