• 22 Mayıs 2020 18:53:57
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/846696 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D71BC3C6501723C7AB4301ADA KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2020-01-01 2020-03-31 2019-01-01 2019-03-31 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 5516116254 4163079176 SATISLARIN MALIYETI -5019859602 -3703653824 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 496256652 459425352 BRUT KAR (ZARAR) 496256652 459425352 GENEL YONETIM GIDERLERI -33265853 -29771143 PAZARLAMA GIDERLERI -186341290 -161937301 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 125848478 237876654 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -112452257 -195017859 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 290045730 310575703 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 47427489 17242997 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -70944 -217734 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 337402275 327600966 FINANSMAN GIDERLERI -20428230 -2472053 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 316974045 325128913 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -70127769 -71804380 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -77588768 -79931222 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -7460999 -8126842 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 246846276 253324533 DONEM KARI (ZARARI) 246846276 253324533 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 1167 1375 ANA ORTAKLIK PAYLARI 246845109 253323158 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR)