• 22 Mayıs 2020 18:44:58
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/846689 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C71BC39BD01723D0B62A6355E KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2020-01-01 2020-03-31 2019-01-01 2019-03-31 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 157847186 65235330 SATISLARIN MALIYETI -137980030 -56029921 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 19867156 9205409 BRUT KAR (ZARAR) 19867156 9205409 GENEL YONETIM GIDERLERI -6008390 -7320860 PAZARLAMA GIDERLERI -5189049 -3504717 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 7847736 6232413 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -3910647 -4017454 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 12606806 594791 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 15339 0 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 12622145 594791 FINANSMAN GELIRLERI 422620 287537 FINANSMAN GIDERLERI -2354606 -1357176 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 10690159 -474848 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -1657224 -591073 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -622510 -1198056 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -1034714 -606983 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 9032935 -1065921 DONEM KARI (ZARARI) 9032935 -1065921 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 9032935 -1065921 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 7913 62258 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) 9891 77822 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -1978 -15564 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI), VERGI ETKISI -1978 -15564 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 0 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 7913 62258 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 9040848 -1003663 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 9040848 -1003663