• 22 Mayıs 2020 18:42:52
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/846686 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D71BC3C6301723D0900A016F7 KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2020-01-01 2020-03-31 2019-01-01 2019-03-31 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 207932305 69653343 SATISLARIN MALIYETI -170009871 -66751720 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 37922434 2901623 BRUT KAR (ZARAR) 37922434 2901623 GENEL YONETIM GIDERLERI -8551781 -7555528 PAZARLAMA GIDERLERI -3918423 -2980212 ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI -3416128 -2074586 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 11936925 7824713 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -391963 -210882 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 33581064 -2094872 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 191676 TFRS 9 UYARINCA BELIRLENEN DEGER DUSUKLUGU KAZANCLARI (ZARARLARI) VE DEGER DUSUKLUGU ZARARLARININ IPTALLERI -3742447 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN (ZARARLARINDAN) PAYLAR 42199 19172 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 30072492 -2075700 FINANSMAN GIDERLERI -1506184 -3105550 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 28566308 -5181250 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -16056708 -28920173 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -16127810 -304986 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -71102 -28615187 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 12509600 -34101423 DONEM KARI (ZARARI) 12509600 -34101423 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 12509600 -34101423 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 0 0 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -0 -0 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 20410847 13346911 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 20410847 13346911 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARINDAN KAZANCLAR (KAYIPLAR) 20410847 13346911 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 20410847 13346911 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 32920447 -20754512 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 32920447 -20754512