• 22 Mayıs 2020 18:32:52 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/846673 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C71BC39C001723C5BEA232589 KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2020-01-01 2020-03-31 2019-01-01 2019-03-31 KAR VEYA ZARAR KISMI TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 0 BRUT KAR (ZARAR) 0 GENEL YONETIM GIDERLERI -114336 -74541 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -3364 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) -117700 -74541 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 324062 499063 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN (ZARARLARINDAN) PAYLAR -5210 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 201152 424522 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 201152 424522 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -51680 -116978 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -51680 -116978 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 149472 307544 DONEM KARI (ZARARI) 149472 307544 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 149472 307544 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 0 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 0 0 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 149472 307544 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 149472 307544