• 22 Mayıs 2020 18:27:07
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/846662 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D71BC3C6401723C74C2C2238B KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2020-01-01 2020-03-31 2019-01-01 2019-03-31 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 54661550 57977125 SATISLARIN MALIYETI -22404376 -29459348 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 32257174 28517777 BRUT KAR (ZARAR) 32257174 28517777 GENEL YONETIM GIDERLERI -6627526 -7353362 PAZARLAMA GIDERLERI -8169096 -8776269 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 9049930 3622116 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -7744652 -3122913 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 18765830 12887349 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 0 3885000 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 18765830 16772349 FINANSMAN GELIRLERI 1827715 1300683 FINANSMAN GIDERLERI -103431646 -113917736 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) -82838101 -95844704 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) -82838101 -95844704 DONEM KARI (ZARARI) -82838101 -95844704 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI -82838101 -95844704 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR -38057 -101371 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) -38057 -101371 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -0 -0 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -0 -0 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 0 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) -38057 -101371 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) -82876158 -95946075 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI -82876158 -95946075