• 22 Mayıs 2020 18:25:15
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/846655 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C71BC39BD01723CF067393249 KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2020-01-01 2020-03-31 2019-01-01 2019-03-31 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 9142358 4470961 SATISLARIN MALIYETI -4802141 -1127130 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 4340217 3343831 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BRUT KAR (ZARAR) 0 0 BRUT KAR (ZARAR) 4340217 3343831 GENEL YONETIM GIDERLERI -4682827 -4057658 PAZARLAMA GIDERLERI -537944 -307910 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -19500 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) -900054 -1021737 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) -900054 -1021737 FINANSMAN GELIRLERI 775126 1194234 FINANSMAN GIDERLERI -241546 -28644 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) -366474 143853 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -239341 -50834 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -277225 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -239341 -226391 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) -127133 93019 DONEM KARI (ZARARI) -127133 93019 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI -127133 93019 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 0 0 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 0 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 0 0 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) -127133 93019 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI -127133 93019