• 22 Mayıs 2020 18:24:14
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/846652 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C71BC39BD01723C13B1252357 KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2020-01-01 2020-03-31 2019-01-01 2019-03-31 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 18086773 16921001 SATISLARIN MALIYETI -7930276 -7553999 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 10156497 9367002 BRUT KAR (ZARAR) 10156497 9367002 GENEL YONETIM GIDERLERI -1327128 -1233643 PAZARLAMA GIDERLERI -0 -0 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 454094 651644 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -2845365 -502354 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 6438098 8282649 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 688 2681 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -0 -0 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN (ZARARLARINDAN) PAYLAR 0 0 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 6438786 8285330 FINANSMAN GELIRLERI 377926 573930 FINANSMAN GIDERLERI -47572316 -27964125 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) -40755604 -19104865 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -5936056 -2392431 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -0 -22074 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -5936056 -2414505 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) -34819548 -16712434 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 0 0 DONEM KARI (ZARARI) -34819548 -16712434 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR -209 -102 ANA ORTAKLIK PAYLARI -34819339 -16712332 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR)