• 22 Mayıs 2020 18:21:09
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/846646 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C71BC39C001723CC04F343125 KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRILMIS) 2020-01-01 2020-03-31 2019-01-01 2019-03-31 GELIR VE GIDER KALEMLERI KAR PAYI GELIRLERI 617671000 511142000 KREDILERDEN ALINAN KAR PAYLARI 489346000 458027000 ZORUNLU KARSILIKLARDAN ALINAN GELIRLER 1504000 6152000 BANKALARDAN ALINAN GELIRLER 3522000 1410000 PARA PIYASASI ISLEMLERINDEN ALINAN GELIRLER 0 0 MENKUL DEGERLERDEN ALINAN GELIRLER 114184000 33279000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR ZARARA YANSITILANLAR 3020000 859000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILANLAR 104759000 32420000 ITFA EDILMIS MALIYETI ILE OLCULENLER 6405000 0 FINANSAL KIRALAMA GELIRLERI 4818000 3476000 DIGER KAR PAYI GELIRLERI 4297000 8798000 KÂR PAYI GIDERLERI (-) -288015000 -405304000 KATILMA HESAPLARINA VERILEN KAR PAYLARI -193216000 -291265000 KULLANILAN KREDILERE VERILEN KAR PAYLARI -14075000 -16737000 PARA PIYASASI ISLEMLERINE VERILEN KAR PAYLARI -7334000 -791000 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN KAR PAYLARI -59678000 -91625000 KIRALAMA KAR PAYI GIDERLERI -6129000 -4886000 DIGER KAR PAYI GIDERLERI -7583000 0 NET KAR PAYI GELIRI (GIDERI) 329656000 105838000 NET UCRET VE KOMISYON GELIRLERI VEYA GIDERLERI 20181000 16035000 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 40952000 28005000 GAYRI NAKDI KREDILERDEN 19376000 15631000 DIGER 21576000 12374000 VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR (-) -20771000 -11970000 GAYRI NAKDI KREDILERE 0 0 DIGER -20771000 -11970000 TEMETTU GELIRLERI 0 0 TICARI KAR VEYA ZARAR (NET) 121838000 126020000 SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI (ZARARI) 6361000 61000 TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAR (ZARAR) -53643000 118130000 KAMBIYO ISLEMLERI KARI (ZARARI) 169120000 7829000 DIGER FAALIYET GELIRLERI 64761000 43423000 FAALIYET BRUT KÂRI 536436000 291316000 BEKLENEN ZARAR KARSILIKLARI GIDERLERI ( - ) -156840000 -76071000 DIGER KARSILIK GIDERLERI ( - ) -72377000 -22862000 PERSONEL GIDERLERI (-) -66683000 -64378000 DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) -72625000 -55311000 NET FAALIYET KARI (ZARARI) 167911000 72694000 BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 0 0 OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 0 0 NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 0 0 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 167911000 72694000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) -25053000 -19427000 CARI VERGI KARSILIGI -58889000 -30375000 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI -5986000 -6614000 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 39822000 17562000 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 142858000 53267000 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GELIRLERI 0 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS KARLARI 0 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GELIRLERI 0 0 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GIDERLERI 0 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS ZARARLARI 0 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GIDERLERI 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 0 0 CARI VERGI KARSILIGI 0 0 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 0 0 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 0 0 DONEM NET KARI VEYA ZARARI 142858000 53267000 GRUBUN KARI (ZARARI) 142858000 53267000 AZINLIK PAYLARI KARI (ZARARI) 0 0 HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR)