• 22 Mayıs 2020 18:20:30
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/846643 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D71BC3C6301723C3345B2024C KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2020-01-01 2020-03-31 2019-01-01 2019-03-31 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 236968695 230875889 SATISLARIN MALIYETI -229535873 -223054578 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 7432822 7821311 BRUT KAR (ZARAR) 7432822 7821311 GENEL YONETIM GIDERLERI -1866102 -1705987 PAZARLAMA GIDERLERI -4384832 -3934566 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 20008650 22291498 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -9821465 -11397452 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 11369073 13074804 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 11369073 13074804 FINANSMAN GELIRLERI 5156623 3833289 FINANSMAN GIDERLERI -523070 -487973 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 16002626 16420120 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -3524900 -3613573 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -3995433 -3789691 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -470533 -176118 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 12477726 12806547 DONEM KARI (ZARARI) 12477726 12806547 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 12477726 12806547 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR -15035 -89114 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) -19276 -114249 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -4241 -25135 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -4241 -25135 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 0 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) -15035 -89114 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 12462691 12717433 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 12462691 12717433