• 22 Mayıs 2020 18:17:39
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/846631 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D71BC3C6401723C8760FC2562 KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2020-01-01 2020-03-31 2019-01-01 2019-03-31 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 32195533000 34095399000 FINANS SEKTORU FAALIYETLERI HASILATI 7240198000 166303000 TOPLAM HASILAT 39435731000 34261702000 SATISLARIN MALIYETI -29309591000 -29774324000 FINANS SEKTORU FAALIYETLERI MALIYETI -3042931000 -98236000 TOPLAM MALIYETLER -32352522000 -29872560000 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 2885942000 4321075000 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BRUT KAR (ZARAR) 4197267000 68067000 BRUT KAR (ZARAR) 7083209000 4389142000 GENEL YONETIM GIDERLERI -2572799000 -1174338000 PAZARLAMA GIDERLERI -2009395000 -1783189000 ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI -102096000 -81365000 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 1194826000 924618000 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -2974263000 -1109753000 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN (ZARARLARINDAN) PAYLAR 441042000 779731000 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 1060524000 1944846000 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 3580735000 50735000 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -2513000 -5256000 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 4638746000 1990325000 FINANSMAN GELIRLERI 3325003000 2671314000 FINANSMAN GIDERLERI -5221129000 -3818619000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 2742620000 843020000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -129901000 -125589000 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -265780000 -96630000 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -395681000 -28959000 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 2872521000 717431000 DONEM KARI (ZARARI) 2872521000 717431000 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR -597291000 -61878000 ANA ORTAKLIK PAYLARI 3469812000 779309000 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR)