• 22 Mayıs 2020 18:14:20
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/846618 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C71BC39C001723CB63FAB2F06 KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2020-01-01 2020-03-31 2019-01-01 2019-03-31 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 112103945 66251109 SATISLARIN MALIYETI -102885711 -60320165 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 9218234 5930944 BRUT KAR (ZARAR) 9218234 5930944 GENEL YONETIM GIDERLERI -1421578 -1416087 PAZARLAMA GIDERLERI -1498415 -1235707 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 6027769 8736713 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -3363581 -7158219 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 8962429 4857644 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 0 0 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -0 -0 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 8962429 4857644 FINANSMAN GELIRLERI 3659608 508627 FINANSMAN GIDERLERI -1539726 -1106068 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 11082311 4260203 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -2448585 -969539 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -2488619 -875522 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -40034 -94017 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 8633726 3290664 DONEM KARI (ZARARI) 8633726 3290664 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 8633726 3290664 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR -15206 -13686 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) -19008 -17108 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -3802 -3422 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -3802 -3422 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMAYA ILISKIN DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA KAZANCLARI (KAYIPLARI) 0 0 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) -15206 -13686 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 8618520 3276978 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 8618520 3276978