• 22 Mayıs 2020 18:14:14 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/846617 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C71BC39BD01723C75E7B9281E KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2020-01-01 2020-03-31 2019-01-01 2019-03-31 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 15169007 17336496 SATISLARIN MALIYETI -9950651 -11808653 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 5218356 5527843 BRUT KAR (ZARAR) 5218356 5527843 GENEL YONETIM GIDERLERI -866018 -780773 PAZARLAMA GIDERLERI -877192 -919620 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 1579967 2459594 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -1907074 -2728970 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 3148039 3558074 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 64170 5846321 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 3212209 9404395 FINANSMAN GELIRLERI 17013 367 FINANSMAN GIDERLERI -2973743 -2518848 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 255479 6885914 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -336380 -1536326 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -336380 -1536326 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 591859 8422240 DONEM KARI (ZARARI) 591859 8422240 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 -162657 ANA ORTAKLIK PAYLARI 591859 8584897 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 114371 -7186629 MADDI DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME ARTISLARI (AZALISLARI) -7227498 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) 146629 51086 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -32258 -10217 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI), VERGI ETKISI -32258 -10217 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 0 SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLARIN YENIDEN DEGERLEME VE/VEYA SINIFLANDIRMA KAZANCLARI (KAYIPLARI) 0 0 SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLARIN YENIDEN SINIFLANDIRMA DUZELTMELERI 0 0 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 114371 -7186629 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 706230 1235611 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 706230 1235611