• 22 Mayıs 2020 18:12:43
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/846613 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D71BC3C6401723B75E81519A4 KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2020-01-01 2020-03-31 2019-01-01 2019-03-31 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 354288412 205839957 SATISLARIN MALIYETI -335386887 -192432275 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 18901525 13407682 BRUT KAR (ZARAR) 18901525 13407682 GENEL YONETIM GIDERLERI -3384183 -2955003 PAZARLAMA GIDERLERI -3532775 -3042086 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 10665689 12940347 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -7638867 -11563114 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 15011389 8787826 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 0 0 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -0 -0 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 15011389 8787826 FINANSMAN GELIRLERI 4640029 4308940 FINANSMAN GIDERLERI -2135858 -1467792 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 17515560 11628974 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -3886716 -2667129 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -2488619 -875522 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -1398097 -1791607 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 13628844 8961845 DONEM KARI (ZARARI) 13628844 8961845 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 6990496 3290664 ANA ORTAKLIK PAYLARI 6638348 5671181 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR -15910 -9734 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) -19887 -12168 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -3977 -2434 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -3977 -2434 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 0 0 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) -15910 -9734 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 13612934 8952111 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 6975289 3290664 ANA ORTAKLIK PAYLARI 6637645 5661447