• 22 Mayıs 2020 18:12:17
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/846611 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C71BC39C001723CAB5AD42D7C KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRILMIS) 2020-01-01 2020-03-31 2019-01-01 2019-03-31 GELIR VE GIDER KALEMLERI KAR PAYI GELIRLERI 809287000 835399000 KREDILERDEN ALINAN KAR PAYLARI 714123000 751493000 ZORUNLU KARSILIKLARDAN ALINAN GELIRLER 864000 18061000 BANKALARDAN ALINAN GELIRLER 350000 620000 MENKUL DEGERLERDEN ALINAN GELIRLER 89361000 51797000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR ZARARA YANSITILANLAR 12611000 615000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILANLAR 36075000 29169000 ITFA EDILMIS MALIYETI ILE OLCULENLER 40675000 22013000 FINANSAL KIRALAMA GELIRLERI 3991000 12677000 DIGER KAR PAYI GELIRLERI 598000 751000 KÂR PAYI GIDERLERI (-) -429744000 -628127000 KATILMA HESAPLARINA VERILEN KAR PAYLARI -286671000 -406809000 KULLANILAN KREDILERE VERILEN KAR PAYLARI -57128000 -59203000 PARA PIYASASI ISLEMLERINE VERILEN KAR PAYLARI -2395000 -32028000 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN KAR PAYLARI -61166000 -114724000 KIRALAMA KAR PAYI GIDERLERI -14823000 -14283000 DIGER KAR PAYI GIDERLERI -7561000 -1080000 NET KAR PAYI GELIRI (GIDERI) 379543000 207272000 NET UCRET VE KOMISYON GELIRLERI VEYA GIDERLERI 60971000 69921000 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 97932000 94641000 GAYRI NAKDI KREDILERDEN 31634000 30927000 DIGER 66298000 63714000 VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR (-) -36961000 -24720000 GAYRI NAKDI KREDILERE -52000 -44000 DIGER -36909000 -24676000 TEMETTU GELIRLERI 0 0 TICARI KAR VEYA ZARAR (NET) 17487000 36370000 SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI (ZARARI) -815000 4283000 TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAR (ZARAR) 8597000 -6140000 KAMBIYO ISLEMLERI KARI (ZARARI) 9705000 38227000 DIGER FAALIYET GELIRLERI 125762000 316355000 FAALIYET BRUT KÂRI 583763000 629918000 BEKLENEN ZARAR KARSILIKLARI GIDERLERI ( - ) -239311000 -321357000 DIGER KARSILIK GIDERLERI ( - ) -3636000 -3619000 PERSONEL GIDERLERI (-) -180792000 -166427000 DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) -142205000 -115879000 NET FAALIYET KARI (ZARARI) 17819000 22636000 BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 0 0 OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 4544000 3270000 NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 0 0 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 22363000 25906000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) -4017000 -8181000 CARI VERGI KARSILIGI -1029000 -876000 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI -53063000 -91095000 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 50075000 83790000 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 18346000 17725000 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 0 0 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 0 0 DONEM NET KARI VEYA ZARARI 18346000 17725000 GRUBUN KARI (ZARARI) 17524000 13727000 AZINLIK PAYLARI KARI (ZARARI) 822000 3998000 HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR)