• 30 Haziran 2020 14:43:33
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/853456 FON SUREKLI BILGILENDIRME FORMU FONA ILISKIN BILGILER FONUN YATIRIM STRATEJISI - BANT ARALIKLARI YATIRIM YAPILAN SERMAYE PIYASASI ARACLARI ILGILI YATIRIM STRATEJISININ BANT ARALIGI (%) ACIKLAMA BORCLANMA ARACLARI-YURTICI KAMU BORCLANMA ARACLARI (TL VEYA DOVIZ) 0-100 KAMU IC BORCLANMA ARACLARI BORCLANMA ARACLARI-YURTDISI KAMU BORCLANMA ARACLARI (DOVIZ) 0-50 KAMU DIS BORCLANMA ARACLARI BORCLANMA ARACLARI-YURTICI OZEL SEKTOR BORCLANMA ARACLARI (TL) 0-50 YURTICI OZEL SEKTOR BORCLANMA ARACLARI (TL) ORTAKLIK PAYLARI-YURTICI ORTAKLIK PAYLARI 0-40 MEVDUAT/KATILMA HESAPLARI (TL, ALTIN VEYA DOVIZ) 0-25 VADELI MEVDUAT (TL/DOVIZ) / KATILMA HESAPLARI (TL/DOVIZ) ORTAKLIK PAYLARI-YABANCI ORTAKLIK PAYLARI 0-20 FON-MENKUL KIYMET YATIRIM FONU KATILMA PAYLARIFON-YABANCI YATIRIM FONU KATILMA PAYLARIFON-GAYRIMENKUL YATIRIM FONU KATILMA PAYLARIFON-GIRISIM SERMAYESI YATIRIM FONU KATILMA PAYLARIORTAKLIK PAYLARI- YATIRIM ORTAKLIGI PAYLARI 0-20 MENKUL KIYMET YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI, YABANCI YATIRIM FONU PAYLARI, GAYRIMENKUL YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI, GIRISIM SERMAYESI YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI VE YATIRIM ORTAKLIGI PAYLARI IPOTEGE VE VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER 0-20 VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER BORCLANMA ARACLARI-YURTDISI KAMU BORCLANMA ARACLARI (DOVIZ)BORCLANMA ARACLARI-YURTDISI OZEL SEKTOR BORCLANMA ARACLARI (DOVIZ) 0-20 YABANCI KAMU VE OZEL SEKTOR BORCLANMA ARACLARI ALTIN VE/VEYA ALTINA DAYALI PARA VE SERMAYE PIYASASI ARACLARI (TL)DIGER KIYMETLI MADENLER VE/VEYA BU MADENLERE DAYALI SERMAYE PIYASASI ARACLARI (TL) 0-20 ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLERE DAYALI SERMAYE PIYASASI ARACLARI GELIRE ENDEKSLI SENETLER (TL VEYA DOVIZ) 0-20 GELIRE ENDEKSLI SENETLER GELIR ORTAKLIGI SENETLERI 0-20 KIRA SERTIFIKALARI-YURTICI KAMU KIRA SERTIFIKALARI (TL VEYA DOVIZ) 0-20 KIRA SERTIFIKASI (TL) ARACI KURULUS VE ORTAKLIK VARANTI, SERTIFIKALAR 0-15 TERS REPO ISLEMLERI 0-10 YAPILANDIRILMIS YATIRIM ARACLARI 0-10 TAKASBANK PARA PIYASASI VE YURTICI ORGANIZE PARA PIYASASI ISLEMLERI 0-10 FON-BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI 0-100 TURKIYE``DE KURULU BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI*(TURKIYE``DE KURULU TEK BIR BORSA YATIRIM FONUNUN KATILMA PAYLARINA YAPILAN YATIRIM TUTARI FON PORTFOYUNUN %20``SINI GECEMEZ.) FON-BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI 0-10 YABANCI BORSALARDA ISLEM GOREN BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI