• 30 Haziran 2020 14:43:22
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/853454 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C72F8DBC5017304F69C972810 KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2020-01-01 2020-03-31 2019-01-01 2019-03-31 GELIR VE GIDER KALEMLERI FAIZ GELIRLERI 3835000 7222000 KREDILERDEN ALINAN FAIZLER 2263000 4354000 ZORUNLU KARSILIKLARDAN ALINAN FAIZLER 3000 BANKALARDAN ALINAN FAIZLER 1296000 95000 PARA PIYASASI ISLEMLERINDEN ALINAN FAIZLER 26000 2453000 MENKUL DEGERLERDEN ALINAN FAIZLER 167000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILANLAR 167000 DIGER FAIZ GELIRLERI 250000 150000 FAIZ GIDERLERI (-) 0 -19000 KULLANILAN KREDILERE VERILEN FAIZLER 0 -19000 NET FAIZ GELIRI VEYA GIDERI 3835000 7203000 NET UCRET VE KOMISYON GELIRLERI VEYA GIDERLERI -56000 -63000 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 143000 128000 GAYRI NAKDI KREDILERDEN 143000 128000 VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR (-) -199000 -191000 GAYRI NAKDI KREDILERE 0 0 DIGER -199000 -191000 TEMETTU GELIRLERI 0 0 TICARI KAR VEYA ZARAR (NET) -571000 1146000 TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAR (ZARAR) -2984000 4000 KAMBIYO ISLEMLERI KARI (ZARARI) 2413000 1142000 DIGER FAALIYET GELIRLERI 52000 39000 FAALIYET BRUT KÂRI 3260000 8325000 KREDI KARSILIKLARI (-) -224000 -62000 PERSONEL GIDERLERI (-) -989000 -838000 DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) -1398000 -937000 NET FAALIYET KARI (ZARARI) 649000 6488000 BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 0 0 OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 0 0 NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 0 0 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 649000 6488000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) -230000 -1445000 CARI VERGI KARSILIGI -329000 -1461000 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 99000 16000 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 419000 5043000 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GELIRLERI 0 0 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GIDERLERI 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 0 0 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 0 0 DONEM NET KARI VEYA ZARARI 419000 5043000 GRUBUN KARI (ZARARI) 419000 5043000 AZINLIK PAYLARI KARI (ZARARI) 0 0 HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR)