• 30 Haziran 2020 14:42:55
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/853452 FON SUREKLI BILGILENDIRME FORMU FONA ILISKIN BILGILER FONUN YATIRIM STRATEJISI - BANT ARALIKLARI YATIRIM YAPILAN SERMAYE PIYASASI ARACLARI ILGILI YATIRIM STRATEJISININ BANT ARALIGI (%) ACIKLAMA ORTAKLIK PAYLARI-YURTICI ORTAKLIK PAYLARI 0-100 BORCLANMA ARACLARI-YURTICI KAMU BORCLANMA ARACLARI (TL VEYA DOVIZ) 0-100 KAMU BORCLANMA ARACLARI (TL) BORCLANMA ARACLARI-YURTICI OZEL SEKTOR BORCLANMA ARACLARI (TL) 0-100 YURTICI OZEL SEKTOR BORCLANMA ARACLARI (TL) TERS REPO ISLEMLERI 0-10 MEVDUAT/KATILMA HESAPLARI (TL, ALTIN VEYA DOVIZ) 0-25 VADELI MEVDUAT/ KATILMA HESAPLARI (TL/DOVIZ) TAKASBANK PARA PIYASASI VE YURTICI ORGANIZE PARA PIYASASI ISLEMLERI 0-10 FON-MENKUL KIYMET YATIRIM FONU KATILMA PAYLARIFON-YABANCI YATIRIM FONU KATILMA PAYLARIFON-GAYRIMENKUL YATIRIM FONU KATILMA PAYLARIFON-GIRISIM SERMAYESI YATIRIM FONU KATILMA PAYLARIORTAKLIK PAYLARI- YATIRIM ORTAKLIGI PAYLARI 0-20 MENKUL KIYMET YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI, YABANCI YATIRIM FONU PAYLARI, GAYRIMENKUL YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI, GIRISIM SERMAYESI YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI VE YATIRIM ORTAKLIGI PAYLARI ARACI KURULUS VE ORTAKLIK VARANTI, SERTIFIKALAR 0-15 ARACI KURULUS VE ORTAKLIK VARANTLAR ALTIN VE/VEYA ALTINA DAYALI PARA VE SERMAYE PIYASASI ARACLARI (TL)DIGER KIYMETLI MADENLER VE/VEYA BU MADENLERE DAYALI SERMAYE PIYASASI ARACLARI (TL) 0-100 ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER ILE BUNLARA DAYALI SERMAYE PIYASASI ARACLARI IPOTEGE VE VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER 0-50 VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMET BORCLANMA ARACLARI-YABANCI BORCLANMA ARACLARI 0-50 GELIRE ENDEKSLI SENETLER (TL VEYA DOVIZ) 0-100 GELIRE ENDEKSLI SENETLER GELIR ORTAKLIGI SENETLERI 0-100 KIRA SERTIFIKALARI-YURTICI KAMU KIRA SERTIFIKALARI (TL VEYA DOVIZ) 0-100 KIRA SERTIFIKASI (TL) KIRA SERTIFIKALARI-YABANCI KIRA SERTIFIKALARI 0-20 ORTAKLIK PAYLARI-YABANCI ORTAKLIK PAYLARI 0-50 YAPILANDIRILMIS YATIRIM ARACLARI 0-10 BORCLANMA ARACLARI-YURTICI KAMU BORCLANMA ARACLARI (TL VEYA DOVIZ) 0-79 KAMU BORCLANMA ARACLARI (DOVIZ) FON-BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI 0-100 TURKIYE``DE KURULU BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI*(TURKIYE``DE KURULU TEK BIR BORSA YATIRIM FONUNUN KATILMA PAYLARINA YAPILAN YATIRIM TUTARI FON PORTFOYUNUN %20``SINI GECEMEZ.) FON-BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI 0-10 YABANCI BORSALARDA ISLEM GOREN BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI