• 30 Haziran 2020 18:17:23 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/853553 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D72F8DBC6017304999C0220BF KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 525309214 430501782 SATISLARIN MALIYETI -467431305 -375901768 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 57877909 54600014 BRUT KAR (ZARAR) 57877909 54600014 GENEL YONETIM GIDERLERI -2500567 -5078721 PAZARLAMA GIDERLERI -31016294 -29811520 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 1275091 708010 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -3013365 -304506 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 22622774 20113277 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 3255012 2687933 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER 0 -211744 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 25877786 22589466 FINANSMAN GELIRLERI 437827 858349 FINANSMAN GIDERLERI -21700947 -21097493 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 4614666 2350322 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -2094158 -742504 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -2163024 -483151 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -68866 -1225655 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 2520508 3092826 DONEM KARI (ZARARI) 2520508 3092826 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 2520508 3092826 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR)