• 30 Haziran 2020 18:11:01
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/853542 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C72F8DBC4017305549ED32419 KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2020-01-01 2020-03-31 2019-01-01 2019-03-31 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 403748758 334241133 SATISLARIN MALIYETI -417249684 -367074520 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) -13500926 -32833387 BRUT KAR (ZARAR) -13500926 -32833387 GENEL YONETIM GIDERLERI -2416733 -1984126 PAZARLAMA GIDERLERI -212502 -138990 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 24502 373318 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -138560 -73833 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) -16244219 -34657018 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 2845501 8651977 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -4314064 -9646978 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) -17712782 -35652019 FINANSMAN GELIRLERI 0 0 FINANSMAN GIDERLERI -3816 -603 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) -17716598 -35652622 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -1325313 -298791 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -0 -0 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -1325313 -298791 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) -16391285 -35353831 DONEM KARI (ZARARI) -16391285 -35353831 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR -5269363 -375575 ANA ORTAKLIK PAYLARI -11121922 -34978256 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR -35633 64057 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) -42111 82177 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -6478 -18120 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI), VERGI ETKISI -6478 -18120 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 0 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) -35633 64057 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) -16426918 -35289774 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR -5257994 -379112 ANA ORTAKLIK PAYLARI -11168924 -34910662