• 30 Temmuz 2020 06:59:05 (Kaynak Matriks)
    HAZINE VE MALIYE BAKANLIGI GELIR IDARESI BASKANLIGI`NIN RESMI GAZETE`DE YAYIMLANAN TEBLIGI ILE ON TESPITI VE/VEYA IZAHA DAVETI YAPACAK VE YAPILAN IZAHI DEGERLENDIRECEK MERCI, YAPILACAK ON TESPITIN VE IZAHA DAVETIN SEKLI VE KAPSAMI, DAVET YAPILACAKLAR, YAPILAN IZAHIN DEGERLENDIRME SURESI, YAPILAN IZAHTA KULLANILACAK BILGI VE BELGELER ILE UYGULAMAYA ILISKIN USUL VE ESASLAR BELIRLENDI. 1. GIRIS VE AMAC VERGI MUKELLEFIYETINE ILISKIN YUKUMLULUK VE ODEVLERIN TAM OLARAK YERINE GETIRILMESI AMACIYLA VE VERGI KANUNLARININ VERDIGI YETKILER CERCEVESINDE VERGI IDARESI, KAMU IDARE VE MUESSESELERINDEN, MUKELLEFLER VEYA MUKELLEFLERLE MUAMELEDE BULUNAN DIGER GERCEK VE TUZEL KISILERDEN CESITLI BILGILER TOPLAMAKTA, YINE BU AMAC DOGRULTUSUNDA MUKELLEFLER NEZDINDE INCELEME VE DENETIMLER YAPMAKTADIR. YAPILAN BU INCELEME VE DENETIMLER NETICESINDE VERGI ZIYAI TESPIT EDILMESI HALINDE, MUKELLEFLER CEZALI TARHIYATA MUHATAP OLABILMEKTEDIR. ANCAK, ODENMESI GEREKEN VERGILERIN DOGRULUGUNU SAGLAMAYA YONELIK VERGI INCELEMESI BASTA OLMAK UZERE IDARECE GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER, SURECI UZATABILMEKTE, BU DA VERGIYE UYUM MALIYETLERINI ARTIRAN BIR FAKTOR OLARAK ORTAYA CIKMAKTADIR. BU CERCEVEDE, 4/1/1961 TARIHLI VE 213 SAYILI VERGI USUL KANUNUNUN MULGA 370 INCI MADDESI, 9/8/2016 TARIHLI VE 29796 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANAN 6728 SAYILI YATIRIM ORTAMININ IYILESTIRILMESI AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEGISIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN ILE `IZAHA DAVET` BASLIGI ALTINDA YENIDEN DUZENLENEREK VERGI SISTEMIMIZDE YENI BIR MUESSESE IHDAS EDILMISTIR. IZAHA DAVET MUESSESESI, VERGININ ZIYAA UGRADIGINA DELALET EDEN EMARELER BULUNDUGUNA DAIR YETKILI MERCILER TARAFINDAN YAPILMIS ON TESPITLERLE ILGILI OLARAK AYNI MERCILER TARAFINDAN MUKELLEFLERDEN ACIKLAMA TALEP EDILMESI OLUP BU MUESSESE, IZAHA DAVET EDILEN MUKELLEFLERLE ILGILI YAPILAN DEGERLENDIRMELER SONUCUNDA VERGI ZIYAINA SEBEBIYET VERMEDIGI ANLASILAN MUKELLEFLERIN KONUYLA ILGILI VERGI INCELEMESINE VEYA TAKDIR KOMISYONUNA SEVK EDILMESINI ONLEMEKTE VEYA VERGI ZIYAINA SEBEBIYET VERILDIGI DURUMLARDA MUKELLEFLERI BELIRLI SARTLAR DAHILINDE INDIRIMLI CEZA UYGULANMAK SURETIYLE DAHA AGIR MUEYYIDELERDEN KORUMAKTADIR. OTE YANDAN, 7/12/2019 TARIHLI VE 30971 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANAN 7194 SAYILI DIJITAL HIZMET VERGISI ILE BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HUKMUNDE KARARNAMEDE DEGISIKLIK YAPILMASI HAKKINDA KANUNUN 25 INCI MADDESI ILE 213 SAYILI KANUNUN 370 INCI MADDESI YENIDEN DUZENLENMIS, MEZKUR MADDE KAPSAMINDAKI MUKELLEFLERIN SOZ KONUSU MADDEDE YER ALAN INDIRIMLI CEZA UYGULAMASINDAN YARARLANMA USUL VE ESASLARINA ILISKIN KAPSAMLI DEGISIKLIKLER YAPILMISTIR. VERGI USUL KANUNUNUN 370 INCI MADDESININ (C) FIKRASININ HAZINE VE MALIYE BAKANLIGINA VERDIGI YETKIYE ISTINADEN, BU TEBLIG ILE ON TESPITI VE/VEYA IZAHA DAVETI YAPACAK VE YAPILAN IZAHI DEGERLENDIRECEK MERCI, YAPILACAK ON TESPITIN VE IZAHA DAVETIN SEKLI VE KAPSAMI, DAVET YAPILACAKLAR, YAPILAN IZAHIN DEGERLENDIRME SURESI, YAPILAN IZAHTA KULLANILACAK BILGI VE BELGELER ILE UYGULAMAYA ILISKIN USUL VE ESASLAR BELIRLENMEKTEDIR. 2. YASAL DUZENLEMELER VE DAYANAK 7194 SAYILI KANUNUN 25 INCI MADDESI ILE 213 SAYILI KANUNUN 370 INCI MADDESI, “A) VERGI INCELEMESINE BASLANILMADAN VEYA TAKDIR KOMISYONUNA SEVK EDILMEDEN ONCE VERGININ ZIYAA UGRADIGINA DELALET EDEN EMARELER BULUNDUGUNA DAIR YETKILI MERCILER TARAFINDAN YAPILMIS ON TESPITLER HAKKINDA TESPIT TARIHINE KADAR IHBARDA BULUNULMAMIS OLMASI KAYDIYLA MUKELLEFLER IZAHA DAVET EDILEBILIR. KENDISINE IZAHA DAVET YAZISI TEBLIG EDILEN MUKELLEFLER, DAVET KONUSU TESPITLE SINIRLI OLARAK, BU KANUNUN 371 INCI MADDESINDE YER ALAN PISMANLIK HUKUMLERINDEN YARARLANAMAZ. IZAHA DAVET YAZISININ TEBLIG TARIHINDEN ITIBAREN OTUZ GUNLUK SURE ICERISINDE IZAHTA BULUNULMASI DURUMUNDA, YAPILAN IZAH DEGERLENDIRILEREK DEGERLENDIRME SONUCUNU ICEREN YAZI MUKELLEFE TEBLIG EDILIR. 1. MUKELLEFLERCE YAPILAN IZAH SONUCU VERGI ZIYAINA SEBEBIYET VERILMEDIGININ IDARECE ANLASILMASI HÂLINDE MUKELLEFLER SOZ KONUSU TESPITLE ILGILI OLARAK VERGI INCELEMESINE TABI TUTULMAZ VEYA TAKDIR KOMISYONUNA SEVK EDILMEZ. 2. MUKELLEFLERCE YAPILAN IZAHIN YETERLI BULUNMAMASI HÂLINDE, DEGERLENDIRME SONUCUNU ICEREN YAZININ TEBLIG EDILDIGI TARIHTEN ITIBAREN OTUZ GUN ICERISINDE; HIC VERILMEMIS OLAN VERGI BEYANNAMELERININ VERILMESI, EKSIK VEYA YANLIS YAPILAN VERGI BEYANININ TAMAMLANMASI VEYA DUZELTILMESI VE ODEME SURESI GECMIS BULUNAN VERGILERIN, ODEMENIN GECIKTIGI HER AY VE KESRI ICIN, 6183 SAYILI KANUNUN 51 INCI MADDESINDE BELIRTILEN NISPETTE UYGULANACAK GECIKME ZAMMI ORANINDA BIR ZAMLA AYNI SUREDE ODENMESI SARTIYLA VERGI ZIYAI CEZASI, ZIYAA UGRATILAN VERGI UZERINDEN %20 ORANINDA KESILIR. BU DURUM VERGI INCELEMESI YAPILMASINA VE GEREKIRSE TARHIYATIN IKMALINE ENGEL TESKIL ETMEZ. B) (A) FIKRASI UYARINCA YAPILMIS ON TESPITLERIN, VERGININ BU KANUNUN 359 UNCU MADDESINDE YER ALAN FIILLERLE ZIYAA UGRATILMIS OLABILECEGINE ILISKIN OLMASI HÂLINDE BU KAPSAMDAKI MUKELLEFLER IZAHA DAVET EDILMEZ. SU KADAR KI, SAHTE VEYA MUHTEVIYATI ITIBARIYLA YANILTICI BELGE KULLANMA FIILININ ISLENMIS OLABILECEGINE DAIR YAPILAN ON TESPITLERDE, KULLANILAN SAHTE VEYA MUHTEVIYATI ITIBARIYLA YANILTICI BELGE TUTARI, BIR TAKVIM YILINDA 100 BIN TURK LIRASINI GECMEYEN VEYA BU TUTARI GECSE BILE ILGILI YILDAKI TOPLAM MAL VE HIZMET ALISLARININ %5’INI ASMAYAN MUKELLEFLERE ON TESPITE ILISKIN YAZI TEBLIG EDILEBILIR. MUKELLEFLERCE, HAKLARINDA YAPILAN TESPITE ILISKIN YAZININ TEBLIG EDILDIGI TARIHTEN ITIBAREN OTUZ GUN ICERISINDE; HIC VERILMEMIS OLAN VERGI BEYANNAMELERININ VERILMESI, EKSIK VEYA YANLIS YAPILAN VERGI BEYANININ TAMAMLANMASI VEYA DUZELTILMESI VE ODEME SURESI GECMIS BULUNAN VERGILERIN, ODEMENIN GECIKTIGI HER AY VE KESRI ICIN, 6183 SAYILI KANUNUN 51 INCI MADDESINDE BELIRTILEN NISPETTE UYGULANACAK GECIKME ZAMMI ORANINDA BIR ZAMLA AYNI SUREDE ODENMESI SARTIYLA VERGI ZIYAI CEZASI, ZIYAA UGRATILAN VERGI UZERINDEN %20 ORANINDA KESILIR. BU DURUM VERGI INCELEMESI YAPILMASINA VE GEREKIRSE TARHIYATIN IKMALINE ENGEL TESKIL ETMEZ. BU FIKRA KAPSAMINDA KENDISINE ON TESPITE ILISKIN YAZI TEBLIG EDILEN MUKELLEFLER, TESPITLE SINIRLI OLARAK BU KANUNUN 371 INCI MADDESINDE YER ALAN PISMANLIK HUKUMLERINDEN YARARLANAMAZ. BU FIKRADA YER ALAN TUTAR, HER YIL BIR ONCEKI YILA ILISKIN OLARAK BU KANUN UYARINCA BELIRLENEN YENIDEN DEGERLEME ORANINDA ARTIRILMAK SURETIYLE UYGULANIR. C) HAZINE VE MALIYE BAKANLIGI BU MADDE UYARINCA ON TESPITI VE/VEYA IZAHA DAVETI YAPACAK VE YAPILAN IZAHI DEGERLENDIRECEK MERCII, YAPILACAK ON TESPITIN VE/VEYA IZAHA DAVETIN SEKLI VE KAPSAMINI, DAVET YAPILACAKLARI, YAPILAN IZAHIN DEGERLENDIRME SURESINI, YAPILAN IZAHTA KULLANILACAK BILGI VE BELGELER ILE UYGULAMAYA ILISKIN USUL VE ESASLARI BELIRLEMEYE YETKILIDIR.” SEKLINDE DEGISTIRILMISTIR. 3. ON TESPIT VERGI USUL KANUNUNUN 370 INCI MADDESINDE YER ALAN INDIRIMLI CEZANIN UYGULANMASI, YETKILI MERCILER TARAFINDAN VERGININ ZIYAA UGRADIGINA DELALET EDEN EMARELER BULUNDUGUNA DAIR ON TESPITIN YAPILMIS OLDUGU HALLERDE MUMKUNDUR. ON TESPIT, VERGI KANUNLARININ VERDIGI YETKI KAPSAMINDA VERGI INCELEMESI YAPMAYA VE/VEYA MUKELLEFLER VEYA MUKELLEFLERLE MUAMELEDE BULUNAN DIGER GERCEK VE TUZEL KISILERDEN BILGI TOPLAMAYA YETKILI KILINANLAR TARAFINDAN DOGRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK ELDE EDILEN BILGI, BULGU VEYA VERILERIN ASAGIDA ACIKLANAN ON TESPIT VE IZAH DEGERLENDIRME KOMISYONUNA INTIKAL ETTIRILMESI NETICESINDE, MEZKÛR KOMISYON TARAFINDAN VERGININ ZIYAA UGRAMIS OLABILECEGI YONUNDE YAPILAN TESPITI IFADE EDER. 3.1. ON TESPITIN SARTLARI 3.1.1. VERGI INCELEMESINE BASLANILMAMIS VEYA TAKDIR KOMISYONUNA SEVK ISLEMININ YAPILMAMIS OLMASI VERGI USUL KANUNUNUN 370 INCI MADDESINDE BAHSI GECEN `VERGI INCELEMESINE BASLANILMAMIS OLMASI` ILE `TAKDIR KOMISYONUNA SEVK EDILMEMIS OLMASI`, ON TESPITIN ILGILI OLDUGU KONUYA ILISKIN OLARAK; TESPIT TARIHINE KADAR MUKELLEF NEZDINDE BIR VERGI INCELEMESINE BASLANILMAMIS OLMASINI VEYA MUKELLEFIN TAKDIR KOMISYONUNA SEVK EDILMEMIS OLMASINI IFADE EDER. 3.1.2. IHBARDA BULUNULMAMIS OLMASI MADDEDE BAHSI GECEN `IHBARDA BULUNULMAMIS OLMASI`, YETKILI MERCILER TARAFINDAN YAPILMIS ON TESPITLE ILGILI KONU HAKKINDA, TESPIT TARIHINE KADAR IHBARDA BULUNULMAMIS OLMASINI IFADE EDER. HAKLARINDA ON TESPIT KONUSUYLA ILGILI IHBAR BULUNAN MUKELLEFLERE IZAHA DAVET YAZISI YA DA SAHTE VEYA MUHTEVIYATI ITIBARIYLA YANILTICI BELGE (SMIYB) KULLANILMASINA ILISKIN ON TESPIT YAZISI (SMIYB ON TESPIT YAZISI) TEBLIG EDILMEYECEK, ON TESPIT KONUSU ILE ILGISI BULUNMAYAN IHBARLAR ISE IZAHA DAVETE VEYA SMIYB ON TESPIT YAZISININ TEBLIG EDILMESINE ENGEL TESKIL ETMEYECEKTIR. 4. ON TESPIT VE IZAH DEGERLENDIRME KOMISYONU MADDE HUKMUNE GORE ON TESPITIN YETKILI MERCILER TARAFINDAN YAPILMIS OLMASI GEREKMEKTEDIR. YETKILI MERCI, MADDE KAPSAMINDA ON TESPITI YAPACAK, IZAHA DAVET VEYA SMIYB ON TESPIT YAZISINI TEBLIG EDILMEK UZERE GONDERECEK VE KENDISINE YAPILAN IZAHI DEGERLENDIRMEYE TABI TUTARAK IZAHIN KONUSU ILE ILGILI NIHAI KARAR VERECEK OLAN GELIR IDARESI BASKANLIGI VEYA VERGI DENETIM KURULU BASKANLIGI BUNYESINDE KURULAN KOMISYONU (ON TESPIT VE IZAH DEGERLENDIRME KOMISYONU) IFADE EDER. VERGI USUL KANUNUNUN 370 INCI MADDESININ (C) FIKRASINDA, HAZINE VE MALIYE BAKANLIGI ON TESPITI VE/VEYA IZAHA DAVETI YAPACAK MERCII BELIRLEMEYE YETKILI KILINMISTIR. BU YETKIYE ISTINADEN, GELIR IDARESI BASKANLIGI VE VERGI DENETIM KURULU BASKANLIGI BUNYESINDE YETERLI SAYIDA `ON TESPIT VE IZAH DEGERLENDIRME KOMISYONU` OLUSTURULMUSTUR. HTTPS://WWW.RESMIGAZETE.GOV.TR/ESKILER/2020/07/20200730-5.HTM