• 30 Temmuz 2020 14:44:30 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/864212 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C72F8DBC501739F8109623731 KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2020-01-01 2020-06-30 2019-01-01 2019-06-30 2020-04-01 2020-06-30 2019-04-01 2019-06-30 GELIR VE GIDER KALEMLERI ESAS FAALIYET GELIRLERI 32800258 13955842 56032025 25680378 FAKTORING GELIRLERI 32800258 13955842 56032025 25680378 FAKTORING ALACAKLARINDAN ALINAN FAIZLER 27513933 11592368 48416505 22355206 FAKTORING ALACAKLARINDAN ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 5286325 2363474 7615520 3325172 FINANSMAN KREDILERINDEN GELIRLER 0 0 0 0 FINANSMAN KREDILERINDEN ALINAN FAIZLER 0 0 0 0 FINANSMAN KREDILERINDEN ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 0 0 0 0 KIRALAMA GELIRLERI 0 0 0 0 FINANSAL KIRALAMA GELIRLERI 0 0 0 0 FAALIYET KIRALAMASI GELIRLERI 0 0 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 0 0 0 0 FINANSMAN GIDERLERI (-) -17556332 -6987969 -30265105 -15584012 KULLANILAN KREDILERE VERILEN FAIZLER -12121166 -4891677 -24902362 -13843504 FAKTORING ISLEMLERINDEN BORCLARA VERILEN FAIZLER -0 -0 -0 -0 KIRALAMA ISLEMLERINE ILISKIN FAIZ GIDERLERI -0 -0 -0 -0 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN FAIZLER -4501238 -1683769 -4316158 -1203859 DIGER FAIZ GIDERLERI -0 -0 -0 -0 VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR -933928 -412523 -1046585 -536649 BRUT KAR (ZARAR) 15243926 6967873 25766920 10096366 ESAS FAALIYET GIDERLERI (-) -6609023 -2769431 -8864865 -4387728 PERSONEL GIDERLERI -4120497 -1580617 -5750446 -2873510 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI GIDERI -149204 -70405 -169387 -47431 ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI -0 -0 -0 -0 GENEL ISLETME GIDERLERI -2339322 -1118409 -2945032 -1466787 DIGER -0 -0 -0 -0 BRUT FAALIYET KARI (ZARARI) 8634903 4198442 16902055 5708638 DIGER FAALIYET GELIRLERI 3487788 1573637 4584069 2344126 BANKALARDAN ALINAN FAIZLER 172014 35424 552107 460966 MENKUL DEGERLERDEN ALINAN FAIZLER 0 0 0 0 TEMETTU GELIRLERI 0 0 0 0 SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI 0 0 0 0 TUREV FINANSAL ISLEMLER KARI 0 0 0 0 KAMBIYO ISLEMLERI KARI 2871303 1372393 2875492 1384811 DIGER 444471 165820 1156470 498349 KARSILIK GIDERLERI -1627799 -418161 -2767215 -630296 OZEL KARSILIKLAR -1627799 -418161 -2767215 -630296 BEKLENEN ZARAR KARSILIKLARI -0 -0 -0 -0 GENEL KARSILIKLAR -0 -0 -0 -0 DIGER -0 -0 -0 -0 DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) -2815108 -1353344 -2307474 -1050875 MENKUL DEGERLER DEGER DUSUS GIDERI -0 -0 -0 -0 DURAN VARLIKLAR DEGER DUSUS GIDERLERI -0 -0 -0 -0 SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI ZARARI -0 -0 -0 -0 TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN ZARAR -0 -0 -0 -0 KAMBIYO ISLEMLERI ZARARI -2815108 -1353344 -2307474 -1050875 DIGER -0 -0 -0 -0 NET FAALIYET KARI (ZARARI) 7679784 4000574 16411435 6371593 BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 0 0 0 0 OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 0 0 0 0 NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 0 0 0 0 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 7679784 4000574 16411435 6371593 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) -1725162 -900963 -3678733 -1446076 CARI VERGI KARSILIGI -1758242 -893402 -3722886 -1452305 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI -0 -0 -0 -0 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 33080 -7561 44153 6229 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 5954622 3099611 12732702 4925517 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 0 0 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GELIRLERI 0 0 0 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS KARLARI 0 0 0 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GELIRLERI 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) -0 -0 -0 -0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GIDERLERI -0 -0 -0 -0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS ZARARLARI -0 -0 -0 -0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GIDERLERI -0 -0 -0 -0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) -0 -0 -0 -0 CARI VERGI KARSILIGI -0 -0 -0 -0 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI -0 -0 -0 -0 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 0 0 0 0 DONEM NET KARI VEYA ZARARI 5954622 3099611 12732702 4925517 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 5954622 3099611 12732702 4925517 HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) PAY BASINA KAZANC HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN HISSE BASINA KAZANC (ZARAR) SEYRELTILMIS HISSE BASINA KAZANC (ZARAR)