• 31 Temmuz 2020 03:19:02 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/864334 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C72F8DBC50173A21C703A4913 KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2020-01-01 2020-06-30 2019-01-01 2019-06-30 2020-04-01 2020-06-30 2019-04-01 2019-06-30 GELIR VE GIDER KALEMLERI ESAS FAALIYET GELIRLERI 24914000 45170000 11609000 20817000 FAKTORING GELIRLERI 24914000 45170000 11609000 20817000 FAKTORING ALACAKLARINDAN ALINAN FAIZLER 21815000 41758000 10374000 19158000 FAKTORING ALACAKLARINDAN ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 3099000 3412000 1235000 1659000 FINANSMAN KREDILERINDEN GELIRLER 0 0 0 0 FINANSMAN KREDILERINDEN ALINAN FAIZLER 0 0 0 0 FINANSMAN KREDILERINDEN ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 0 0 0 0 KIRALAMA GELIRLERI 0 0 0 0 FINANSAL KIRALAMA GELIRLERI 0 0 0 0 FAALIYET KIRALAMASI GELIRLERI 0 0 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 0 0 0 0 FINANSMAN GIDERLERI (-) -28800000 -50490000 -13119000 -25859000 KULLANILAN KREDILERE VERILEN FAIZLER -19649000 -35965000 -10530000 -17773000 FAKTORING ISLEMLERINDEN BORCLARA VERILEN FAIZLER 0 -358000 -1212000 -261000 KIRALAMA ISLEMLERINE ILISKIN FAIZ GIDERLERI -449000 -673000 -316000 -320000 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN FAIZLER -6946000 -12193000 -2643000 -6894000 DIGER FAIZ GIDERLERI 0 0 0 0 VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR -1756000 -1301000 -842000 -611000 BRUT KAR (ZARAR) -3886000 -5320000 -1510000 -5042000 ESAS FAALIYET GIDERLERI (-) -8353000 -7430000 -4306000 -3791000 PERSONEL GIDERLERI -5047000 -5205000 -2469000 -2669000 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI GIDERI -124000 -130000 -62000 -65000 ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI 0 0 0 0 GENEL ISLETME GIDERLERI -3182000 -2095000 -1775000 -1057000 DIGER 0 0 0 0 BRUT FAALIYET KARI (ZARARI) -12239000 -12750000 -5816000 -8833000 DIGER FAALIYET GELIRLERI 11320000 722000 7760000 228000 BANKALARDAN ALINAN FAIZLER 544000 12000 403000 8000 MENKUL DEGERLERDEN ALINAN FAIZLER 0 0 0 0 TEMETTU GELIRLERI 0 0 0 0 SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI 0 0 0 0 TUREV FINANSAL ISLEMLER KARI 0 14000 0 -102000 KAMBIYO ISLEMLERI KARI 0 124000 0 107000 DIGER 10776000 572000 7357000 215000 KARSILIK GIDERLERI -2254000 -3376000 -484000 -2521000 OZEL KARSILIKLAR -1110000 -1489000 -391000 -634000 BEKLENEN ZARAR KARSILIKLARI 0 0 0 0 GENEL KARSILIKLAR -1144000 -1887000 -93000 -1887000 DIGER 0 0 0 0 DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) -4000 -1152000 0 -552000 MENKUL DEGERLER DEGER DUSUS GIDERI 0 0 0 0 DURAN VARLIKLAR DEGER DUSUS GIDERLERI 0 0 0 0 SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI ZARARI 0 0 0 0 TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN ZARAR 0 -1000 0 -1000 KAMBIYO ISLEMLERI ZARARI -4000 -1124000 0 -551000 DIGER 0 -27000 0 0 NET FAALIYET KARI (ZARARI) -3177000 -16556000 1460000 -11678000 BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 0 0 0 0 OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 0 0 0 0 NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 0 0 0 0 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) -3177000 -16556000 1460000 -11678000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) -314000 -398000 -879000 -694000 CARI VERGI KARSILIGI 0 0 0 0 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 0 0 0 -694000 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI -314000 398000 -879000 0 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) -3491000 -16158000 581000 -12372000 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 0 0 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GELIRLERI 0 0 0 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS KARLARI 0 0 0 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GELIRLERI 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 0 0 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GIDERLERI 0 0 0 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS ZARARLARI 0 0 0 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GIDERLERI 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 0 0 0 0 CARI VERGI KARSILIGI 0 0 0 0 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 0 0 0 0 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 0 0 0 0 DONEM NET KARI VEYA ZARARI -3491000 -16158000 581000 -12372000 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI -3491000 -16158000 581000 -12372000 HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) PAY BASINA KAZANC HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAZANC (ZARAR) SEYRELTILMIS HISSE BASINA KAZANC (ZARAR)