• 20 Kasım 2020 06:58:28 (Kaynak Matriks)
    KONUYA ILISKIN ASAGIDAKI ACIKLAMA SERMAYE PIYASASI KURULU (SPK) BULTENINDE YER ALDI. `CENK CORUH’UN SAHIP OLDUGU TUM LISANSLARININ, III-39.1 SAYILI YATIRIM KURULUSLARININ KURULUS VE FAALIYET ESASLARI HAKKINDA TEBLIG’IN 21 VE 22 NCI MADDELERINE AYKIRILIK TESKIL EDEN EYLEMLERI NEDENIYLE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU’NUN 96 NCI MADDESININ IKINCI FIKRASI ILE VII-128.7 SAYILI SERMAYE PIYASASINDA FAALIYETTE BULUNANLAR ICIN LISANSLAMA VE SICIL TUTMAYA ILISKIN ESASLAR HAKKINDA TEBLIG’IN 18 INCI MADDESININ IKINCI FIKRASI UYARINCA GECICI OLARAK (1 YIL SUREYLE) IPTAL EDILMESINE KARAR VERILMISTIR. `