• 14 Ocak 2021 15:00:27 (Kaynak Matriks)
    14 OCAK 18.00 ISVEC BASKANI STEFAN INGVES KONUSACAK 19:00 ATLANTA FED BASKANI RAPHAEL BOSTIC KONUSACAK 20:30 FED BASKANI JEROME POWELL KONUSACAK 21:00 DALLAS FED BASKANI ROBERT KAPLAN KONUSACAK 15 OCAK ENDONEZYA MERKEZ BANKASI FAIZ KARARINI ACIKLAYACAK (BEKLENTI: %, ONCEKI: 3.75%) 02:00 PERU MERKEZ BANKASI FAIZ KARARINI ACIKLAYACAK (BEKLENTI: 0.25%, ONCEKI: 0.25%) 04:00 GUNEY KORE MERKEZ BANKASI FAIZ KARARINI ACIKLAYACAK (BEKLENTI: 0.50%, ONCEKI: 0.50%) 18 OCAK 16:00 MACARISTAN MERKEZ BANKASI FAIZ KARARINI ACIKLAYACAK (BEKLENTI: %, ONCEKI: 0.60%) 16:30 KENYA MERKEZ BANKASI FAIZ KARARINI ACIKLAYACAK (BEKLENTI: %, ONCEKI: 7.00%) 22:00 MEKSIKA MERKEZ BANKASI FAIZ KARARINI ACIKLAYACAK (BEKLENTI: %, ONCEKI: 4.25%) 19 OCAK 21:00 BOE UYESI ANDY HALDANE KONUSACAK 20 OCAK 04:30 CIN MERKEZ BANKASI 1 YIL VADELI LPR FAIZ KARARINI ACIKLAYACAK (BEKLENTI: %, ONCEKI: 3.85%) 10:00 MALEZYA MERKEZ BANKASI FAIZ KARARINI ACIKLAYACAK (BEKLENTI: %, ONCEKI: 1.75%) 18:00 KANADA MERKEZ BANKASI FAIZ KARARINI ACIKLAYACAK (BEKLENTI: %, ONCEKI: 0.25%) KANADA MERKEZ BANKASI BASKANI TIFF MACKLEM KONUSACAK 21 OCAK JAPONYA MERKEZ BANKASI FAIZ KARARINI ACIKLAYACAK (BEKLENTI: %, ONCEKI: -0.10%) 00:00 BREZILYA MERKEZ BANKASI FAIZ KARARINI ACIKLAYACAK (BEKLENTI: %, ONCEKI: 2.00%) 12:00 NORVEC MERKEZ BANKASI FAIZ KARARINI ACIKLAYACAK (BEKLENTI: %, ONCEKI: 0.00%) 15:00 UKRAYNA MERKEZ BANKASI FAIZ KARARINI ACIKLAYACAK (BEKLENTI: %, ONCEKI: 6.0%) 15:45 ECB FAIZ KARARINI ACIKLAYACAK (BEKLENTI: %, ONCEKI: 0.00%) 16:00 GUNEY AFRIKA MERKEZ BANKASI FAIZ KARARINI ACIKLAYACAK (BEKLENTI: %, ONCEKI: 3.50%) 16:30 ECB BASKANI CHRISTINE LAGARDE KONUSACAK 22 OCAK 19:00 NIJERYA MERKEZ BANKASI FAIZ KARARINI ACIKLAYACAK (BEKLENTI: %, ONCEKI: %) 25 OCAK 12:00 KAZAKISTAN MERKEZ BANKASI FAIZ KARARINI ACIKLAYACAK (BEKLENTI: %, ONCEKI: 9.00%) 27 OCAK 16:30 KENYA MERKEZ BANKASI FAIZ KARARINI ACIKLAYACAK (BEKLENTI: %, ONCEKI: 7.0%) 22:00 FED FAIZ KARARINI ACIKLAYACAK (BEKLENTI: %, ONCEKI: %) 22:30 FED BASKANI JEROME POWELL KONUSACAK 28 OCAK 00:00 SILI MERKEZ BANKASI FAIZ KARARINI ACIKLAYACAK (BEKLENTI: %, ONCEKI: 0.50%) 14:00 ANGOLA MERKEZ BANKASI FAIZ KARARINI ACIKLAYACAK (BEKLENTI: %, ONCEKI: %) 29 OCAK 23:00 KOLOMBIYA MERKEZ BANKASI FAIZ KARARINI ACIKLAYACAK (BEKLENTI: %, ONCEKI: 0.50%) 1 SUBAT 04:00 GUNEY KORE MERKEZ BANKASI FAIZ KARARINI ACIKLAYACAK (BEKLENTI: %, ONCEKI: %) 2 SUBAT 06:30 AVUSTRALYA MERKEZ BANKASI FAIZ KARARINI ACIKLAYACAK (BEKLENTI: %, ONCEKI: 0.10%) 15:00 NORVEC MERKEZ BANKASI FAIZ KARARINI ACIKLAYACAK (BEKLENTI: %, ONCEKI: %) 3 SUBAT POLONYA MERKEZ BANKASI FAIZ KARARINI ACIKLAYACAK (BEKLENTI: %, ONCEKI: %) 10:05 TAYLAND MERKEZ BANKASI FAIZ KARARINI ACIKLAYACAK (BEKLENTI: %, ONCEKI: %) 11:55 IZLANDA MERKEZ BANKASI FAIZ KARARINI ACIKLAYACAK (BEKLENTI: %, ONCEKI: %) 4 SUBAT 00:00 SILI MERKEZ BANKASI FAIZ KARARINI ACIKLAYACAK (BEKLENTI: %, ONCEKI: %) 01:00 CHICAGO FED BASKANI CHARLES EVANS KONUSACAK 15:00 INGILTERE MERKEZ BANKASI FAIZ KARARINI ACIKLAYACAK (BEKLENTI: %, ONCEKI: 0.10%) 16:00 CEK CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI FAIZ KARARINI ACIKLAYACAK (BEKLENTI: %, ONCEKI: %) MISIR MERKEZ BANKASI FAIZ KARARINI ACIKLAYACAK (BEKLENTI: %, ONCEKI: %) 5 SUBAT 09:15 HINDISTAN MERKEZ BANKASI FAIZ KARARINI ACIKLAYACAK (BEKLENTI: %, ONCEKI: %) 13:30 RUSYA MERKEZ BANKASI FAIZ KARARINI ACIKLAYACAK (BEKLENTI: %, ONCEKI: %) 19:45 ECB KONSEY UYESI ISABEL SCHNABEL KONUSACAK 19:45 ECB KONSEY UYESI PIERRE WUNSCH KONUSACAK 19:45 ECB KONSEY UYESI OLLI REHN KONUSACAK 19:45 ECB KONSEY UYESI ROBERT HOLZMANN KONUSACAK 8 SUBAT BOE BASKANI ANDREW BAILEY KONUSACAK 9 SUBAT 15:00 ROMANYA MERKEZ BANKASI FAIZ KARARINI ACIKLAYACAK (BEKLENTI: %, ONCEKI: %) 10 SUBAT 11:30 ISVEC MERKEZ BANKASI FAIZ KARARINI ACIKLAYACAK (BEKLENTI: %, ONCEKI: %) 11 SUBAT 11:00 FILIPINLER MERKEZ BANKASI FAIZ KARARINI ACIKLAYACAK (BEKLENTI: %, ONCEKI: %) 14:00 SIRBISTAN MERKEZ BANKASI FAIZ KARARINI ACIKLAYACAK (BEKLENTI: %, ONCEKI: %) 22:00 MEKSIKA MERKEZ BANKASI FAIZ KARARINI ACIKLAYACAK (BEKLENTI: %, ONCEKI: 4.25%) 12 SUBAT 02:00 PERU MERKEZ BANKASI FAIZ KARARINI ACIKLAYACAK (BEKLENTI: %, ONCEKI: %) 15 SUBAT ENDONEZYA MERKEZ BANKASI FAIZ KARARINI ACIKLAYACAK (BEKLENTI: %, ONCEKI: %) 11:30 ZAMBIYA MERKEZ BANKASI FAIZ KARARINI ACIKLAYACAK (BEKLENTI: %, ONCEKI: %) 16 SUBAT 16:00 MACARISTAN MERKEZ BANKASI FAIZ KARARINI ACIKLAYACAK (BEKLENTI: %, ONCEKI: %) 18 SUBAT NORVEC MERKEZ BANKASI BASKANI OYSTEIN OLSEN KONUSACAK 22 SUBAT 04:30 CIN MERKEZ BANKASI 1 YIL VADELI LPR FAIZ KARARINI ACIKLAYACAK (BEKLENTI: %, ONCEKI: %) 15:00 NORVEC MERKEZ BANKASI FAIZ KARARINI ACIKLAYACAK (BEKLENTI: %, ONCEKI: %) 17:00 ISRAIL MERKEZ BANKASI FAIZ KARARINI ACIKLAYACAK (BEKLENTI: %, ONCEKI: %) 24 SUBAT 04:00 YENI ZELANDA MERKEZ BANKASI FAIZ KARARINI ACIKLAYACAK (BEKLENTI: %, ONCEKI: %) 26 SUBAT 14:00 ANGOLA MERKEZ BANKASI FAIZ KARARINI ACIKLAYACAK (BEKLENTI: %, ONCEKI: %) 23:00 KOLOMBIYA MERKEZ BANKASI FAIZ KARARINI ACIKLAYACAK (BEKLENTI: %, ONCEKI: %) 1 MART 04:00 GUNEY KORE MERKEZ BANKASI FAIZ KARARINI ACIKLAYACAK (BEKLENTI: %, ONCEKI: %) 2 MART 06:30 AVUSTRALYA MERKEZ BANKASI FAIZ KARARINI ACIKLAYACAK (BEKLENTI: %, ONCEKI: 0.10%) 3 MART 22:00 FED BEIGE BOOK RAPORUNU YAYINLAYACAK 4 MART ECB KONSEY UYESI KLAAS KNOT KONUSACAK ECB KONSEY UYESI MARIO CENTENO KONUSACAK 10 MART 18:00 KANADA MERKEZ BANKASI FAIZ KARARINI ACIKLAYACAK (BEKLENTI: %, ONCEKI: %) 17 MART 22:00 FED FAIZ KARARINI ACIKLAYACAK (BEKLENTI: %, ONCEKI: %) 22:30 FED BASKANI JEROME POWELL KONUSACAK