• 19 Kasım 2020 19:02:54 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/889295 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D758F60E80175E128C3781C3B KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRILMIS) 2020-01-01 2020-09-30 2019-01-01 2019-09-30 2020-07-01 2020-09-30 2019-07-01 2019-09-30 GELIR VE GIDER KALEMLERI KAR PAYI GELIRLERI 2559368000 2409685000 927548000 757583000 KREDILERDEN ALINAN KAR PAYLARI 2194190000 2127579000 785306000 670956000 ZORUNLU KARSILIKLARDAN ALINAN GELIRLER 6813000 51753000 3305000 14688000 BANKALARDAN ALINAN GELIRLER 1110000 2118000 604000 559000 MENKUL DEGERLERDEN ALINAN GELIRLER 343416000 181725000 133771000 57468000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR ZARARA YANSITILANLAR 76492000 3164000 34832000 1172000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILANLAR 122725000 106999000 42133000 31432000 ITFA EDILMIS MALIYETI ILE OLCULENLER 144199000 71562000 56806000 24864000 FINANSAL KIRALAMA GELIRLERI 11802000 43235000 4012000 12291000 DIGER KAR PAYI GELIRLERI 2037000 3275000 550000 1621000 KÂR PAYI GIDERLERI (-) -1303309000 -1944991000 -451326000 -635923000 KATILMA HESAPLARINA VERILEN KAR PAYLARI -803781000 -1250248000 -244421000 -422595000 KULLANILAN KREDILERE VERILEN KAR PAYLARI -190492000 -166788000 -66702000 -47194000 PARA PIYASASI ISLEMLERINE VERILEN KAR PAYLARI -35056000 -99942000 -27889000 -29610000 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN KAR PAYLARI -185241000 -377521000 -63271000 -119909000 KIRALAMA KAR PAYI GIDERLERI -43784000 -44279000 -13996000 -15209000 DIGER KAR PAYI GIDERLERI -44955000 -6213000 -35047000 -1406000 NET KAR PAYI GELIRI (GIDERI) 1256059000 464694000 476222000 121660000 NET UCRET VE KOMISYON GELIRLERI VEYA GIDERLERI 162576000 223226000 62437000 76316000 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 281002000 293178000 103773000 98429000 GAYRI NAKDI KREDILERDEN 97403000 94639000 33012000 31737000 DIGER 183599000 198539000 70761000 66692000 VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR (-) -118426000 -69952000 -41336000 -22113000 GAYRI NAKDI KREDILERE -156000 -290000 -50000 -123000 DIGER -118270000 -69662000 -41286000 -21990000 TEMETTU GELIRLERI 0 2762000 TICARI KAR VEYA ZARAR (NET) 148929000 138542000 89980000 38888000 SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI (ZARARI) 2273000 28236000 -7604000 4858000 TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAR (ZARAR) 87721000 -25947000 62466000 20944000 KAMBIYO ISLEMLERI KARI (ZARARI) 58935000 136253000 35118000 13086000 DIGER FAALIYET GELIRLERI 541389000 566829000 363509000 108405000 FAALIYET BRUT KÂRI 2108953000 1396053000 992148000 345269000 BEKLENEN ZARAR KARSILIKLARI GIDERLERI ( - ) -913989000 -494388000 -552733000 -91827000 DIGER KARSILIK GIDERLERI ( - ) -5211000 -1670000 -17144000 -5586000 PERSONEL GIDERLERI (-) -546100000 -501299000 -192674000 -171214000 DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) -456157000 -369703000 -165841000 -134146000 NET FAALIYET KARI (ZARARI) 187496000 28993000 98044000 -46332000 BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 0 OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 15779000 10017000 6053000 2524000 NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 0 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 203275000 39010000 104097000 -43808000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) -44039000 -8551000 -17834000 -7947000 CARI VERGI KARSILIGI -3404000 -2993000 -1242000 -1139000 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI -254890000 -159746000 -153072000 -24780000 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 214255000 154188000 136480000 33866000 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 159236000 30459000 86263000 -35861000 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 0 0 0 0 DONEM NET KARI VEYA ZARARI 159236000 30459000 86263000 -35861000 GRUBUN KARI (ZARARI) 157160000 25545000 86034000 -37498000 AZINLIK PAYLARI KARI (ZARARI) 2076000 4914000 229000 1637000 HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR)