• 20 Kasım 2020 18:18:13 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/889400 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D758F60E80175E5D5AF3E2389 KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRILMIS) 2020-01-01 2020-09-30 2019-01-01 2019-09-30 2020-07-01 2020-09-30 2019-07-01 2019-09-30 GELIR VE GIDER KALEMLERI FAIZ GELIRLERI 59714000 119066000 18183000 36066000 KREDILERDEN ALINAN FAIZLER 50841000 89410000 15706000 26083000 ZORUNLU KARSILIKLARDAN ALINAN FAIZLER 27000 2589000 0 728000 BANKALARDAN ALINAN FAIZLER 1527000 6652000 493000 2119000 PARA PIYASASI ISLEMLERINDEN ALINAN FAIZLER 3082000 17550000 525000 6132000 MENKUL DEGERLERDEN ALINAN FAIZLER 3784000 2406000 1340000 999000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR ZARARA YANSITILANLAR 251000 255000 0 204000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILANLAR 3533000 2151000 1340000 795000 ITFA EDILMIS MALIYETI ILE OLCULENLER 0 0 0 0 FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI 0 0 0 0 DIGER FAIZ GELIRLERI 453000 459000 119000 5000 FAIZ GIDERLERI (-) -24624000 -71206000 -6496000 -22014000 MEVDUATA VERILEN FAIZLER -15734000 -59264000 -3700000 -18454000 KULLANILAN KREDILERE VERILEN FAIZLER -1525000 -1932000 -454000 -567000 PARA PIYASASI ISLEMLERINE VERILEN FAIZLER -607000 -28000 -147000 -6000 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN FAIZLER -2069000 -4532000 -782000 -1458000 KIRALAMA FAIZ GIDERLERI -2976000 -5343000 -883000 -1529000 DIGER FAIZ GIDERLERI -1713000 -107000 -530000 0 NET FAIZ GELIRI VEYA GIDERI 35090000 47860000 11687000 14052000 NET UCRET VE KOMISYON GELIRLERI VEYA GIDERLERI 17826000 12782000 6188000 3819000 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 20938000 16073000 7117000 5019000 GAYRI NAKDI KREDILERDEN 5266000 5496000 1747000 1754000 DIGER 15672000 10577000 5370000 3265000 VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR (-) -3112000 -3291000 -929000 -1200000 GAYRI NAKDI KREDILERE -152000 -167000 -51000 -52000 DIGER -2960000 -3124000 -878000 -1148000 TEMETTU GELIRLERI 89000 69000 0 0 TICARI KAR VEYA ZARAR (NET) 7961000 3973000 2412000 1372000 SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI (ZARARI) 5596000 1866000 1595000 1057000 TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAR (ZARAR) -2773000 -798000 -657000 -362000 KAMBIYO ISLEMLERI KARI (ZARARI) 5138000 2905000 1474000 677000 DIGER FAALIYET GELIRLERI 4664000 5456000 1468000 1965000 FAALIYET BRUT KÂRI 65630000 70140000 21755000 21208000 BEKLENEN ZARAR KARSILIKLARI GIDERLERI ( - ) -2238000 -7222000 -618000 -1066000 DIGER KARSILIK GIDERLERI ( - ) 0 0 0 0 PERSONEL GIDERLERI (-) -24602000 -27638000 -7341000 -9078000 DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) -34698000 -31520000 -11696000 -10122000 NET FAALIYET KARI (ZARARI) 4092000 3760000 2100000 942000 BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 0 0 0 0 OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 0 0 0 0 NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 0 0 0 0 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 4092000 3760000 2100000 942000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) -489000 -745000 -496000 -41000 CARI VERGI KARSILIGI -1236000 -858000 -490000 -175000 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 0 0 -6000 0 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 747000 113000 0 134000 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 3603000 3015000 1604000 901000 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 0 0 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GELIRLERI 0 0 0 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS KARLARI 0 0 0 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GELIRLERI 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 0 0 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GIDERLERI 0 0 0 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS ZARARLARI 0 0 0 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GIDERLERI 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 0 0 0 0 CARI VERGI KARSILIGI 0 0 0 0 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 0 0 0 0 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 0 0 0 0 DONEM NET KARI VEYA ZARARI 3603000 3015000 1604000 901000 GRUBUN KARI (ZARARI) 3603000 3015000 1604000 901000 AZINLIK PAYLARI KARI (ZARARI) 0 0 0 0 HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR)