• 20 Kasım 2020 18:12:05 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/889398 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D758F64090175E4E5ADA16944 KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRILMIS) 2020-01-01 2020-09-30 2020-07-01 2020-09-30 GELIR VE GIDER KALEMLERI KAR PAYI GELIRLERI 624716000 242184000 KREDILERDEN ALINAN KAR PAYLARI 488545000 189639000 ZORUNLU KARSILIKLARDAN ALINAN GELIRLER 6097000 2168000 BANKALARDAN ALINAN GELIRLER 0 0 PARA PIYASASI ISLEMLERINDEN ALINAN GELIRLER 0 0 MENKUL DEGERLERDEN ALINAN GELIRLER 128720000 49723000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR ZARARA YANSITILANLAR 42441000 12158000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILANLAR 42421000 20860000 ITFA EDILMIS MALIYETI ILE OLCULENLER 43858000 16705000 FINANSAL KIRALAMA GELIRLERI 679000 469000 DIGER KAR PAYI GELIRLERI 675000 185000 KÂR PAYI GIDERLERI (-) -355628000 -144051000 KATILMA HESAPLARINA VERILEN KAR PAYLARI -248289000 -84855000 KULLANILAN KREDILERE VERILEN KAR PAYLARI -53381000 -21821000 PARA PIYASASI ISLEMLERINE VERILEN KAR PAYLARI -21518000 -11061000 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN KAR PAYLARI -26320000 -23087000 KIRALAMA KAR PAYI GIDERLERI -6120000 -3227000 DIGER KAR PAYI GIDERLERI 0 0 NET KAR PAYI GELIRI (GIDERI) 269088000 98133000 NET UCRET VE KOMISYON GELIRLERI VEYA GIDERLERI 12362000 5842000 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 20659000 9296000 GAYRI NAKDI KREDILERDEN 5357000 2398000 DIGER 15302000 6898000 VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR (-) -8297000 -3454000 GAYRI NAKDI KREDILERE -39000 -10000 DIGER -8258000 -3444000 TEMETTU GELIRLERI 0 0 TICARI KAR VEYA ZARAR (NET) 30133000 5656000 SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI (ZARARI) 3062000 -5278000 TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAR (ZARAR) -86235000 2651000 KAMBIYO ISLEMLERI KARI (ZARARI) 113306000 8283000 DIGER FAALIYET GELIRLERI 80985000 27279000 FAALIYET BRUT KÂRI 392568000 136910000 BEKLENEN ZARAR KARSILIKLARI GIDERLERI ( - ) -103570000 -14822000 DIGER KARSILIK GIDERLERI ( - ) -51169000 -13757000 PERSONEL GIDERLERI (-) -94766000 -37218000 DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) -79681000 -28051000 NET FAALIYET KARI (ZARARI) 63382000 43062000 BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 0 0 OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 0 0 NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 0 0 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 63382000 43062000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) -14989000 -4341000 CARI VERGI KARSILIGI 0 0 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI -63579000 -32607000 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 48590000 28266000 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 48393000 38721000 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GELIRLERI 0 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS KARLARI 0 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GELIRLERI 0 0 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GIDERLERI 0 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS ZARARLARI 0 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GIDERLERI 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 0 0 CARI VERGI KARSILIGI 0 0 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 0 0 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 0 0 DONEM NET KARI VEYA ZARARI 48393000 38721000 GRUBUN KARI (ZARARI) 48393000 38721000 AZINLIK PAYLARI KARI (ZARARI) 0 0 HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR)