• 20 Kasım 2020 18:10:19 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/889396 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C758F5DC50175E6024E0B0F5C KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRILMIS) 2020-01-01 2020-09-30 2019-01-01 2019-09-30 2020-07-01 2020-09-30 2019-07-01 2019-09-30 GELIR VE GIDER KALEMLERI FAIZ GELIRLERI 1636716000 2573011000 614910000 806075000 KREDILERDEN ALINAN FAIZLER 1194664000 1787875000 435260000 538218000 ZORUNLU KARSILIKLARDAN ALINAN FAIZLER 1009000 38871000 1009000 10862000 BANKALARDAN ALINAN FAIZLER 31958000 140133000 8879000 19038000 PARA PIYASASI ISLEMLERINDEN ALINAN FAIZLER 103153000 488150000 6754000 188955000 MENKUL DEGERLERDEN ALINAN FAIZLER 301644000 107767000 162327000 45681000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR ZARARA YANSITILANLAR 39274000 44827000 6534000 16283000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILANLAR 262370000 62940000 155793000 29398000 ITFA EDILMIS MALIYETI ILE OLCULENLER 0 0 0 0 FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI 0 0 0 0 DIGER FAIZ GELIRLERI 4288000 10215000 681000 3321000 FAIZ GIDERLERI (-) -725733000 -1443732000 -295491000 -457122000 MEVDUATA VERILEN FAIZLER -459848000 -1198711000 -146642000 -383379000 KULLANILAN KREDILERE VERILEN FAIZLER -88652000 -214716000 -42604000 -67557000 PARA PIYASASI ISLEMLERINE VERILEN FAIZLER -118787000 -10668000 -83176000 -1845000 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN FAIZLER 0 0 0 0 KIRALAMA FAIZ GIDERLERI -12779000 -16111000 -4593000 -4247000 DIGER FAIZ GIDERLERI -45667000 -3526000 -18476000 -94000 NET FAIZ GELIRI VEYA GIDERI 910983000 1129279000 319419000 348953000 NET UCRET VE KOMISYON GELIRLERI VEYA GIDERLERI 311649000 348225000 103299000 115295000 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 348247000 378922000 115784000 125455000 GAYRI NAKDI KREDILERDEN 65365000 48877000 25865000 16875000 DIGER 282882000 330045000 89919000 108580000 VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR (-) -36598000 -30697000 -12485000 -10160000 GAYRI NAKDI KREDILERE -590000 -493000 -195000 -173000 DIGER -36008000 -30204000 -12290000 -9987000 TEMETTU GELIRLERI 89000 6420000 0 6000 TICARI KAR VEYA ZARAR (NET) 438467000 -52448000 141276000 -44734000 SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI (ZARARI) 121012000 49558000 36661000 31466000 TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAR (ZARAR) 888852000 -107260000 326679000 -144890000 KAMBIYO ISLEMLERI KARI (ZARARI) -571397000 5254000 -222064000 68690000 DIGER FAALIYET GELIRLERI 188946000 223696000 49769000 83052000 FAALIYET BRUT KÂRI 1850134000 1655172000 613763000 502572000 BEKLENEN ZARAR KARSILIKLARI GIDERLERI ( - ) -403889000 -180014000 -114097000 -14910000 DIGER KARSILIK GIDERLERI ( - ) -2990000 -12660000 -955000 -5392000 PERSONEL GIDERLERI (-) -385707000 -375230000 -127429000 -124261000 DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) -688160000 -502074000 -190715000 -149526000 NET FAALIYET KARI (ZARARI) 369388000 585194000 182477000 208483000 BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 0 0 0 0 OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 0 0 0 0 NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 0 0 0 0 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 369388000 585194000 182477000 208483000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) -104408000 -132347000 -33321000 -49133000 CARI VERGI KARSILIGI -134592000 -105135000 -800000 -34328000 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 0 -27212000 0 -14805000 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 30184000 0 -32521000 0 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 264980000 452847000 149156000 159350000 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 0 0 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GELIRLERI 0 0 0 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS KARLARI 0 0 0 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GELIRLERI 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 0 0 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GIDERLERI 0 0 0 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS ZARARLARI 0 0 0 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GIDERLERI 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 0 0 0 0 CARI VERGI KARSILIGI 0 0 0 0 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 0 0 0 0 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 0 0 0 0 DONEM NET KARI VEYA ZARARI 264980000 452847000 149156000 159350000 GRUBUN KARI (ZARARI) 264980000 452847000 149156000 159350000 AZINLIK PAYLARI KARI (ZARARI) 0 0 0 0 HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR)