• 23 Şubat 2021 19:09:24 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/911982 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7707357B0177CF246DAB3E50 KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2020-01-01 2020-12-31 2019-01-01 2019-12-31 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 26834841824 15532738610 SATISLARIN MALIYETI -26759772997 -15490582047 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 75068827 42156563 BRUT KAR (ZARAR) 75068827 42156563 GENEL YONETIM GIDERLERI -43945893 -34474253 PAZARLAMA GIDERLERI -10456324 -5822470 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 5280660 2059063 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -2054007 -157726 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 23893263 3761177 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 23893263 3761177 FINANSMAN GELIRLERI 23211024 20054886 FINANSMAN GIDERLERI -15931093 -18963024 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 31173194 4853039 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -4288822 -1920688 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -3867017 0 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -421805 -1920688 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 26884372 6773727 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 0 -535769 DONEM KARI (ZARARI) 26884372 6237958 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 26884372 6237958 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 16773621 -307074 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -16773621 -307074 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -20967026 -393684 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -4193405 -86610 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR -185682 767877 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -185682 -767877 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -238054 -984458 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI, VERGI ETKISI -52372 -216581 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 16587939 460803 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 43472311 6698761 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 43472311 6698761