• 23 Şubat 2021 19:05:05 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/911977 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7707357B0177CF94638D4AFB KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2020-01-01 2020-12-31 2019-01-01 2019-12-31 GELIR VE GIDER KALEMLERI ESAS FAALIYET GELIRLERI 51058350 51639091 FAKTORING GELIRLERI 51058350 51639091 FAKTORING ALACAKLARINDAN ALINAN FAIZLER 45444146 47988365 FAKTORING ALACAKLARINDAN ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 5614204 3650726 FINANSMAN KREDILERINDEN GELIRLER 0 KIRALAMA GELIRLERI 0 FINANSMAN GIDERLERI (-) -23924489 -22278858 KULLANILAN KREDILERE VERILEN FAIZLER -20857978 -20520822 KIRALAMA ISLEMLERINE ILISKIN FAIZ GIDERLERI -679823 -701000 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN FAIZLER -1042305 VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR -1344383 -1057036 BRUT KAR (ZARAR) 27133861 29360233 ESAS FAALIYET GIDERLERI (-) -14273342 -13322383 PERSONEL GIDERLERI -8348818 -7602317 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI GIDERI 0 -92186 GENEL ISLETME GIDERLERI -5645164 -5342097 DIGER -279360 -285783 BRUT FAALIYET KARI (ZARARI) 12860519 16037850 DIGER FAALIYET GELIRLERI 5038064 5556060 BANKALARDAN ALINAN FAIZLER 2617461 1449050 MENKUL DEGERLERDEN ALINAN FAIZLER 104023 KAMBIYO ISLEMLERI KARI 499453 253713 DIGER 1817127 3853297 KARSILIK GIDERLERI -1071638 -3093265 OZEL KARSILIKLAR -1071638 -3028265 DIGER -65000 DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) -12972 -42654 KAMBIYO ISLEMLERI ZARARI -12972 -42654 NET FAALIYET KARI (ZARARI) 16813973 18457991 BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 0 0 OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 0 NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 0 0 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 16813973 18457991 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) -3741546 -3263131 CARI VERGI KARSILIGI -3770234 -3822218 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 28688 559087 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 13072427 15194860 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 0 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 0 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 0 DONEM NET KARI VEYA ZARARI 13072427 15194860 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 13072427 15194860 HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) PAY BASINA KAZANC HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAZANC (ZARAR) SEYRELTILMIS HISSE BASINA KAZANC (ZARAR)