• 23 Şubat 2021 18:46:31 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/911959 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7707357E0177CE61B073532C HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7707357E0177CE61B087532D KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2020-01-01 2020-12-31 2019-01-01 2019-12-31 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 18900148000 9844133000 SATISLARIN MALIYETI -16425050000 -8574429000 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 2475098000 1269704000 BRUT KAR (ZARAR) 2475098000 1269704000 GENEL YONETIM GIDERLERI -612962000 -438833000 PAZARLAMA GIDERLERI -365070000 -361554000 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 96605000 108966000 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -149204000 -92180000 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 1444467000 486103000 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 14003000 43385000 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN (ZARARLARINDAN) PAYLAR 247830000 142570000 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 1706300000 672058000 FINANSMAN GELIRLERI 49751000 73385000 FINANSMAN GIDERLERI -468388000 -688209000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 1287663000 57234000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -245793000 -19525000 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -216242000 -9665000 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -29551000 -29190000 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 1041870000 76759000 DONEM KARI (ZARARI) 1041870000 76759000 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 4536000 982000 ANA ORTAKLIK PAYLARI 1037334000 75777000 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR)