• 23 Şubat 2021 18:30:54 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/911949 DOSYALAR: SORUMLULUK BEYANI 2021-02-23 DIL SECIMI DIL SECIMI INGILIZCE TURKCE YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO) KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI YOKTUR FINANSAL TABLO VE FAALIYET RAPORUNUN KABULUNE ILISKIN YONETIM KURULU KARAR TARIHI VE SAYISI YONETIM KURULU KARAR TARIHI 2021-02-23 KARAR SAYISI 397 SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN `SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI``NIN IKINCI BOLUMUNUN 9. MADDESI GEREGINCE SORUMLULUK BEYANI ACIKLAMA FINANSAL TABLO VE FAALIYET RAPORLARININKABULUNEILISKINYONETIMKURULU``NUN KARAR TARIHI: 23/02/2021 KARAR SAYISI :397 SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN`SERMAYEPIYASASINDAFINANSALRAPORLAMAYA ILISKIN ESASLARTEBLIGI`NINIKINCIBOLUMUNUN 9. MADDESIGEREGINCESORUMLULUK BEYANI A) SIRKETIMIZIN 01 OCAK 2020 – 31 ARALIK 2020DONEMINEAIT, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN SERMAYEPIYASASINDAFINANSALRAPORLAMAYAILISKIN ESASLAR TEBLIGIUYARINCA SERMAYEPIYASASI KURULUTARAFINDANDUZENLENENFORMATLARLA UYUMLU OLARAKHAZIRLANAN FINANSALTABLOLARIN,FAALIYETRAPORUNUN VE SERMAYE PIYASASI KURULU’NUN 10.01.2019 TARIH, 2/49SAYILI KARARI GEREGINCE KAP PLATFORMU UZERINDEN KURUMSAL YONETIM UYUM RAPORU (URF) ILE KURUMSAL YONETIM BILGI FORMU (KYBF) SABLONLARI KULLANILARAK YAPILAN KURUMSAL YONETIM UYUM RAPORLAMALARININ TARAFIMIZCAINCELENDIGINI, B) SIRKETIMIZDE GOREV VE SORUMLULUKALANIMIZDASAHIPOLDUGUMUZBILGILER CERCEVESINDE, FINANSALTABLOLARIN, FAALIYET RAPORUNUNVE UYUM RAPORLARININ ONEMLIKONULARDA GERCEGE AYKIRIBIR ACIKLAMA VEYAACIKLAMANIN YAPILDIGITARIHITIBARIYLAYANILTICI OLMASI SONUCUNUDOGURABILECEK HERHANGI BIREKSIKLIKICERMEDIGINI, C) SIRKETIMIZDE GOREV VE SORUMLULUKALANIMIZDASAHIPOLDUGUMUZBILGILER CERCEVESINDE, YURURLUKTEKIFINANSALRAPORLAMA STANDARTLARINAGOREHAZIRLANMIS FINANSALTABLOLARIN,AKTIFLERI, PASIFLERI, FINANSAL DURUMUVEKAR VEZARAR ILE ILGILIGERCEGI DURUST BIR BICIMDE YANSITTIGIVEFAALIYETRAPORUNUN ISINGELISIMI VE PERFORMANSINISIRKETIMIZIN FINANSALDURUMUNU,KARSIKARSIYA OLDUGU ONEMLIRISKLER VE BELIRSIZLIKLERLEBIRLIKTE,DURUSTCEYANSITTIGINI,BEYAN EDERIZ.