• 23 Şubat 2021 18:29:04 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/911947 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7707357D0177CEF0613C5663 KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2020-01-01 2020-12-31 2019-01-01 2019-12-31 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 52900792 33044171 SATISLARIN MALIYETI -34718459 -23175734 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 18182333 9868437 BRUT KAR (ZARAR) 18182333 9868437 GENEL YONETIM GIDERLERI -4458290 -2312579 PAZARLAMA GIDERLERI -3513113 -2858896 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 3608725 1451853 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -5545153 -2067444 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 8274502 4081371 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 11987333 1510310 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -74816 0 TFRS 9 UYARINCA BELIRLENEN DEGER DUSUKLUGU KAZANCLARI (ZARARLARI) VE DEGER DUSUKLUGU ZARARLARININ IPTALLERI -169360 -8033 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 20017659 5599714 FINANSMAN GELIRLERI 1322106 328068 FINANSMAN GIDERLERI -1087102 -275508 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 20252663 5652274 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -55987 -847173 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI 0 -793683 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -55987 -53490 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 20196676 4805101 DONEM KARI (ZARARI) 20196676 4805101 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 20196676 4805101 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 54377 -26426 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) 67971 -33033 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -13594 -6607 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI), VERGI ETKISI -13594 -6607 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 54377 -26426 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 20251053 4778675 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 20251053 4778675