• 23 Şubat 2021 18:11:31 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/911915 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7707357B0177CEB081B5364C KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2020-01-01 2020-12-31 2019-01-01 2019-12-31 GELIR VE GIDER KALEMLERI ESAS FAALIYET GELIRLERI 398716222 477623714 FAKTORING GELIRLERI 0 0 FAKTORING ALACAKLARINDAN ALINAN FAIZLER 0 0 FAKTORING ALACAKLARINDAN ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 0 0 FINANSMAN KREDILERINDEN GELIRLER 398716222 477623714 FINANSMAN KREDILERINDEN ALINAN FAIZLER 380844508 458855974 FINANSMAN KREDILERINDEN ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 17871714 18767740 KIRALAMA GELIRLERI 0 0 FINANSMAN GIDERLERI (-) -304322084 -417669670 KULLANILAN KREDILERE VERILEN FAIZLER -223021732 -299988345 KIRALAMA ISLEMLERINE ILISKIN FAIZ GIDERLERI -163559 -336855 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN FAIZLER -57172977 -111864905 VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR -23963816 -5479565 BRUT KAR (ZARAR) 94394138 59954044 ESAS FAALIYET GIDERLERI (-) -75130002 -71820935 PERSONEL GIDERLERI -21617831 -22701031 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI GIDERI -110631 GENEL ISLETME GIDERLERI -15018885 -14867952 DIGER -38493286 -34141321 BRUT FAALIYET KARI (ZARARI) 19264136 -11866891 DIGER FAALIYET GELIRLERI 75382182 125575748 BANKALARDAN ALINAN FAIZLER 36899919 58664609 TUREV FINANSAL ISLEMLER KARI 14986674 KAMBIYO ISLEMLERI KARI 2237012 15279829 DIGER 36245251 36644636 KARSILIK GIDERLERI -12531882 -9524076 OZEL KARSILIKLAR -1220865 -9506933 GENEL KARSILIKLAR -11301874 DIGER -9143 -17143 DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) -906926 -14704776 KAMBIYO ISLEMLERI ZARARI -906926 -14704776 NET FAALIYET KARI (ZARARI) 81207510 89480005 BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 0 0 OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 0 0 NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 0 0 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 81207510 89480005 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) -23422190 -20026228 CARI VERGI KARSILIGI -27942501 -18340547 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI -4520311 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI -1685681 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 57785320 69453777 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 0 0 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 0 0 DONEM NET KARI VEYA ZARARI 57785320 69453777 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 57785320 69453777 HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) PAY BASINA KAZANC HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAZANC (ZARAR) SEYRELTILMIS HISSE BASINA KAZANC (ZARAR)