• 04 Mayıs 2021 19:39:44 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/934510 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7902C29D017937A6F5DD1F2E KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2021-01-01 2021-03-31 2020-01-01 2020-03-31 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 3996046338 1215262047 SATISLARIN MALIYETI -3845179502 -1134496656 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 150866836 80765391 BRUT KAR (ZARAR) 150866836 80765391 GENEL YONETIM GIDERLERI -62414947 -34775218 PAZARLAMA GIDERLERI -8433560 -4640978 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 43610151 20878925 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -27139325 -22729263 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 96489155 39498857 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 532475 8500 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -50918 -9113 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 96970712 39498244 FINANSMAN GELIRLERI 19885404 2475748 FINANSMAN GIDERLERI -21270816 -5585139 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 95585300 36388853 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -17382306 -11695460 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -18927796 -11427214 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -1545490 -268246 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 78202994 24693393 DONEM KARI (ZARARI) 78202994 24693393 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 48297 46 ANA ORTAKLIK PAYLARI 78154697 24693347 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR)