• 04 Mayıs 2021 18:32:03 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/934486 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7902C29E0179368CF2D3561F KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2021-01-01 2021-03-31 2020-01-01 2020-03-31 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 2871093244 1978961675 SATISLARIN MALIYETI -2757342680 -1899451654 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 113750564 79510021 BRUT KAR (ZARAR) 113750564 79510021 GENEL YONETIM GIDERLERI -19272785 -13763221 PAZARLAMA GIDERLERI -15364690 -13269363 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 122795219 86110805 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -119476138 -82649958 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 82432170 55938284 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 173728 0 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -0 -0 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN (ZARARLARINDAN) PAYLAR 0 -1294086 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 82605898 54644198 FINANSMAN GELIRLERI 36297435 35611146 FINANSMAN GIDERLERI -41309571 -44011764 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 77593762 46243580 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -18067535 -10614600 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -6380317 -9768275 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -11687218 -846325 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 59526227 35628980 DONEM KARI (ZARARI) 59526227 35628980 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 4918575 9697516 ANA ORTAKLIK PAYLARI 54607652 25931464 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 36281 -36941 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) 36281 -36941 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 7485285 3050369 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 7485285 3050369 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 7521566 3013428 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 67047793 38642408 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 4906105 9694374 ANA ORTAKLIK PAYLARI 62141688 28948034